Off 01

Hogrefe Testsystem

V distribuci je nová elektronická verze HTS 5, umožňující administraci, vyhodnocování, archivaci a práci s testy.
Testy je možné administrovat prostřednictvím on-line portálu.

HTS verze 5

HTS 5 – podrobný popis a objednávky testů

Hogrefe Testsystem nové generace – verze 5.

ASK Test deduktivního a kreativního myšlení - ASK
BIP BIP - Bochumský osobnostní dotazník - 2. vydání
BIP SK BIP – Bochumský inventár profesijných charakteristík osobnosti
BOMAT-short BOMAT-short: Bochumský maticový test - krátká verze
BRIEF BRIEF – Škála hodnocení exekutivních funkcí u dětí
CFT 20-R CFT 20-R - Cattellův test fluidní inteligence
CompACT-Vi Vigilanční test - CompACT-Vi
d2-R Test pozornosti d2-R
d2-R SK Test pozornosti d2-R
d2 Test pozornosti d2
GPOP Dotazník typologie osobnosti – GPOP
GPOP SK Dotazník typológie osobnosti - GPOP SK
I-S-T 2000 R Test struktury inteligence I-S-T 2000 R
I-S-T 2000 R SK Test štruktúry inteligencie I-S-T 2000 R
ISK ISK - Inventář sociálních kompetencí
ISK SK ISK - Inventár sociálnych kompetencií
IST-Screening IST-Screening
LJI Leadership Judgement Indicator - LJI
LMI SK Dotazník motivácie k výkonu - LMI SK
LMI LMI - Dotazník motivace k výkonu - 2. vydání
MSCEIT MSCEIT – Test emoční inteligence
NEO-PI-R NEO osobnostní inventář
NEO-FFI NEO pětifaktorový osobnostní inventář
NEO-PI-3 NEO osobnostní inventář-3
PSSI PSSI - Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti
SCL-90®-S Symptom-Checklist-90®-Standard
SVF 78 Strategie zvládání stresu - SVF 78
TSCYC Hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí (TSCYC)
TVP TVP - Inventář dopravně relevantních charakteristik osobnosti
VMT Vídeňský maticový test

HTS verze 4

HTS 4 – informace k systému

Hogrefe Testsystem – verze 4.
Prodej HTS 4 byl ukončen 31.12.2018 (systém), resp. 31.3.2020 (kredity).