Off 01

Školicí a výcvikové kurzy a semináře

Aktuální informace k vypsaným školením

Hogrefe – Testcentrum nabízí kurzy a semináře pro uživatele těchto psychodiagnostických metod:

RORSCHACH - použití pro děti
SON–R 2½ – 7
LJI - Leadership Judgement Indicator
WISC-III a jeho vzdělávací aplikace v poradenské praxi
WISC-III - Wechslerova inteligenční škála pro děti
WAIS-III - Wechslerova inteligenční škála pro dospělé - pro začínající uživatele
IDS - Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let
Kresba postavy (FDT)
Práce s dětskou kresbou
MMPI-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2
TSCYC - Hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí
Posuzovací škála dětského autismu CARS2
Test apercepce ruky (TAR)
IDS-P - Inteligenční a vývojová škála pro předškolní děti
Vývojové škály Bayleyové
Lüscherův test
MABC-2 - Test motoriky pro děti MABC-2
Základní kurz v Rorschachově metodě
MSCEIT
ADOS-2 - Diagnostika a hodnocení poruchy autistického spektra
WAIS-III - Wechslerova inteligenční škála pro dospělé - pro pokročilé uživatele
GPOP - Dotazník typologie osobnosti
Assessment centrum
Akreditační kurz Hogrefe – Diagnostické metody pro personalistiku a poradenství
Kresba stromu
Scénotest– kazuistický a supervizní seminář
Scénotest a terapie/diagnostika hrou
TAT a odvozené metody

Přihláška ve formátu MS WORD [63 KB]

Zájemci o kurzy a semináře se mohou také přihlásit zasláním vyplněné přihlášky do Testcentra (e-mailem, poštou).

Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.

Pro skupiny zájemců nabízíme přípravu kurzů a seminářů na základě jejich individuálních požadavků. V rámci těchto individuálních požadavků je možné domluvit pro některé dvoudenní kurzy kombinaci distanční a prezenční formy.
Kurzy i semináře připravujeme také pro jednotlivce anebo malé skupiny.
Kurzy můžeme připravit a zorganizovat i pro další námi vydané metody.
Cena těchto individuálně připravovaných kurzů je stanovována po dohodě s lektorem.

Školicí a výcvikové kurzy pořádáme pro uživatele psychodiagnostických metod a jako účastníky přijímáme nejen absolventy bakalářského a magisterského stupně akreditovaného studijního oboru psychologie, ale také absolventy příbuzných oborů (např. akreditovaného studijního oboru pedagogika, andragogika, personalistika a dalších dle zaměření kurzu – podrobnosti na stránkách příslušné metody).

Kurzy, pořádané naší společností, jsou vzhledem k jejich komunikativnímu a interaktivnímu charakteru realizovány pouze pro účastníky, kteří ovládají český anebo slovenský jazyk. U zahraničních zájemců vyžadujeme absolvování obecně uznávané zkoušky z českého anebo slovenského jazyka.