Off 01

Akreditační kurz Hogrefe – Diagnostické metody pro personalistiku a poradenství

Poslání kurzu
  • Intenzivní dvoudenní kurz je určen především specialistům v personalistice a poradenství, kteří nevystudovali jednooborovou psychologii. Účastníci kurzu budou proškoleni v administraci, vyhodnocení a interpretaci vybraných psychodiagnostických metod.

 

V rámci prvního dne je účastníkům prezentován i základní počítačový systém pro práci s testy a on-line testování Hogrefe Testsystem, ve kterém jsou absolventům kurzu zpřístupněny i vybrané metody kategorie B.

• Úvodem se věnujeme obecným zásadám psychodiagnostiky a základům statistického hodnocení výsledků psychodiagnostických metod. Součástí školení jsou také etické zásady práce s diagnostickými metodami a požadavky na průběh zpětné vazby pro probanda. Tyto zásady jsou obecně platné a jsou využitelné i pro další psychodiagnostické metody.
• Využití vybraných metod kategorie B (pouze ve formě pro HTS): NEO osobnostní inventáře, Test pozornosti d2/d2-R a IST-Screening.

Druhý den je zaměřen na dotazníkové metody:

BIP – Bochumský inventář profesních charakteristik osobnosti
LMI – Dotazník motivace k výkonu
ISK – Inventář sociálních kompetencí

 

Termín

 

Přijímáme přihlášky pro nejbližší možný termín.

 
Předběžně se přihlásit (on-line přihláška)
 
 

 


Termín bude stanoven podle dohody s lektorem kurzu. Po stanovení termínu budeme všechny předběžně přihlášené účastníky ihned kontaktovat.

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Lektorky kurzu
  • PhDr. Simona Hoskovcová a PhDr. Markéta Niederlová

Kurz bude probíhat v Praze ve školících prostorách společnosti Testcentrum, nebo ve školících prostorách Podolské vodárny (podle počtu účastníků). Tato informace bude upřesněna měsíc před konáním kurzu.

Cena Akreditačního kurzu Hogrefe je 4800,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
  • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
  • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
  • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
  • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
  • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.