Off 01

Posuzovací škála dětského autismu CARS2

Poslání kurzu

• Seznámení se s teoretickými základy, postupy administrace a vyhodnocení metody.
• Intenzivní jednodenní 8hodinový školicí kurz s praktickými ukázkami vás seznámí s příklady administrace a vyhodnocení metody a s interpretačními možnostmi, ilustrovanými kazuistikami.
Dvě verze CARS2 popisují 15 oblastí chování, které jsou definovány pomocí jedinečného posuzovacího systému, identifikujícího jedince s poruchami autistického spektra (PAS) a odlišujícího je od jiných diagnóz – metoda umožňuje formulování diferenciálně diagnostických hypotéz u lidí všech věkových kategorií a úrovní fungování. Kurz je koncipován jako úvod do práce s metodou a možností využití jejího diagnostického potenciálu.

 

Termín

 

Přijímáme přihlášky pro nejbližší možný termín.

 
Předběžně se přihlásit (on-line přihláška)
 
 

 


Termín bude stanoven podle dohody s lektorem kurzu. Po stanovení termínu budeme všechny předběžně přihlášené účastníky ihned kontaktovat.

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Lektorka kurzu

PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.

Kurz bude probíhat v Praze ve školících prostorách společnosti Testcentrum, nebo ve školících prostorách Podolské vodárny (podle počtu účastníků). Tato informace bude upřesněna měsíc před konáním kurzu.

Cena kurzu Posuzovací škála dětského autismu CARS2 je 2800,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
  • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
  • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
  • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
  • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
  • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.