Off 01

Test apercepce ruky (TAR)

Rozsah kurzu: 16 hod. (dvoudenní seminář)

Popis metody: Test ruky (Hand test, autoři: Wagner, Bricklin a Piotrowski) je rychlá a relativně jednoduchá apercepční projektivní technika, vhodná jak pro celkovou diagnostiku osobnosti, tak i zejména poruch chování, agresivity apod. Je použitelná jak u starších dětí, tak i dospělých.

Obsah kurzu: seznámení s principem apercepčních metod, možnosti a omezení TAR, administrace, základní principy a postup při interpretaci, signování, návrhy nových doplňujících signatur, rozšíření možností kvantitativní i kvalitativní interpretace.
Všechny probírané jevy jsou vždy demonstrovány na řadě konkrétních ukázek z protokolů TAR od nejrůznějších typů probandů.
Ukázky použití testu v praxi, konfrontace TAR s dalšími projektivními metodami, podrobný rozbor konkrétních případů.
V případě zájmu posluchačů může být věnován větší prostor i nácviku komunikačních dovedností při administraci metody.

Z obsahu kurzu:
• Možnosti a nedostatky psychodiagnostiky a projektivních metod
• Výhody Testu ruky, srovnání s ROR
• Administrace, důraz na důležitost komunikačních dovedností
• Základní signování – příklady typických odpovědí, návrhy nových signatur
• Doplňkové a obsahové signatury, významy zvláštních projevů
• Podnětový charakter karet
• Sledování a hodnocení doprovodných jevů (např. zacházení s tabulemi, množství odpovědí, perseverace, šokové reakce apod.)
• Banální a originální odpovědi
• Kvantitativní vyhodnocení
• Obsahová interpretace
• Varovné odpovědi
• Diagnostika agresivity
• Ukázky a podrobný rozbor typických i mimořádných protokolů

 

Termín

 

Přijímáme přihlášky pro nejbližší možný termín.

 
Předběžně se přihlásit (on-line přihláška)
 
 

 


Termín bude stanoven podle dohody s lektorem kurzu. Po stanovení termínu budeme všechny předběžně přihlášené účastníky ihned kontaktovat.

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Lektor kurzu
  • Mgr. Zdeněk Altman.

Kurz bude probíhat v Praze ve školících prostorách společnosti Testcentrum, nebo ve školících prostorách Podolské vodárny (podle počtu účastníků). Tato informace bude upřesněna měsíc před konáním kurzu.

Cena kurzu Test apercepce ruky (TAR) je 3950,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
  • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
  • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
  • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
  • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
  • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.