Off 01

GPOP - Dotazník typologie osobnosti

Poslání kurzu
 • Seznámení se s teoretickými základy, způsoby administrace a interpretačními možnostmi GPOP.
 • Intenzivní 16hodinový školicí kurz s praktickými ukázkami Vás seznámí s teoretickými předpoklady praktického využití typologie osobnosti a určení typu osobnosti pomocí metody GPOP.
  Kurz realizujeme v kombinaci prezenční (8 hod) a distanční (8 hod) formy; účastníci kurzu si nastudují publikaci Typický člověk a svůj profil, který dostanou před kurzem. Během kurzu budeme předpokládat znalost základních pojmů a ověříme ji ústně v úvodu kurzu.
 • Kurz je určen psychologům a specialistům z příbuzných oborů práce s lidmi (pedagogům, andragogům, specialistům HR atp.).
Obsah kurzu
 • poznání vlastního typu osobnosti – administrace GPOP
 • vyhodnocení GPOP v Hogrefe TestSystemu (HTS)
 • interpretace výsledků
 • dynamika typů a teorie typologie osobnosti
 • využití výsledků GPOP
 • etické zásady a směrnice pro práci s metodou
Další informace
 • Každý účastník dostane při kurzu k dispozici materiály potřebné pro seznámení se s metodou a příručku k dotazníku GPOP.
  Po ukončení kurzu má každý účastník možnost supervize jedné případové studie s lektorkami kurzu.
 • Metoda je distribuována nejen psychologům, ale také specialistům v personalistice a poradenství po absolvování tohoto kurzu.
  GPOP je distribuována pouze jako metoda v rámci Hogrefe TestSystemu, počítačového systému pro administraci a vyhodnocování psychodiagnostických metod.
 • Zájemci ze Slovenské republiky se mohou přihlásit do tohoto kurzu, nebo do kurzu pořádaného v Bratislavě pod vedením doc. PhDr. Evy Letovancové, PhD.
 

Termín

 

Přijímáme přihlášky pro nejbližší možný termín.

 
Předběžně se přihlásit (on-line přihláška)
 
 

 


Termín bude stanoven podle dohody s lektorem kurzu. Po stanovení termínu budeme všechny předběžně přihlášené účastníky ihned kontaktovat.

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.´

Lektorky kurzu

PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D., PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D.

Kurz bude probíhat v Praze ve školících prostorách společnosti Testcentrum, nebo ve školících prostorách Podolské vodárny (podle počtu účastníků). Tato informace bude upřesněna měsíc před konáním kurzu.

Cena kurzu GPOP je 7500,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
 • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
 • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
 • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
 • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
 • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.