Off 01

Vývojové škály Bayleyové

Dovolujeme si zájemce o kurz Vývojové škály Bayleyové upozornit, že metoda BSID-II již není v naší distribuci – společnost Pearson její vydávání ukončila. Je však možné využít metodu Bayley III, která je dostupná pouze v originále v angličtině, jako metodu BSID-II, která byla standardizována na českou populaci a obsahuje české normy včetně českého překladu manuálu a záznamových archů. Podmínky využití testovacího materiálu metody Bayley III, která je aktuálně dostupná a s doplňkovým materiálem ji lze využít jako ekvivalent BSID-II, naleznete na stránce http://www.testcentrum.com/testy/b
Školicí a výcvikový kurz je tedy zaměřen na BSID-II a v jeho průběhu se dozvíte i o možnosti ekvivalentního využití BSID-III.

Poslání kurzu
  • Seznámení se s teoretickými základy, s postupy při administraci a s interpretačními možnostmi druhého vydání vývojových škál Bayleyové, které obsahují škálu mentální, motorickou a škálu chování.
Školicí a výcvikový kurz Vývojové škály Bayleyové (BSID-II)
  • Intenzivní jednodenní 8hodinový školicí kurz s praktickými ukázkami Vás seznámí s teoretickými předpoklady diagnostiky mentálního a motorického vývoje dětí od 1. měsíce života do věku 3 1/2 let s využitím vývojových škál Bayleyové (BSID-II).
  • Naučí Vás používat metodu v klinické a poradenské praxi a upozorní Vás na určitá specifika při hodnocení vývoje dětí nejranějšího věku.
  • Poukáže také na některá úskalí při administraci a skórování odpovědí a hodnocení chování, jakož i na některé odlišnosti mezi americkou a českou populací dětí raného věku.
 

Termín
03. 12. 2019 Přihlásit se závazně (on-line přihláška)

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Lektorka kurzu
  • PhDr. Daniela Sobotková, CSc.

Kurz bude probíhat v Praze ve školících prostorách společnosti Testcentrum, nebo ve školících prostorách Podolské vodárny (podle počtu účastníků). Tato informace bude upřesněna měsíc před konáním kurzu.

Cena kurzu Vývojové škály Bayleyové je 2600,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
  • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
  • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
  • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
  • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
  • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.