Off 01

Assessment centrum

Informace o kurzu
 • Jednodenní výcvikový kurz, v němž se účastníci seznámí s historií tohoto diagnostického postupu, naučí se jak stanovit kritéria, připravit harmonogram cvičení i jak zaměřit důležité pozorování při vlastním průběhu.
Poslání kurzu
 • Výcvik praktického užití ASSESSMENT CENTER – moderní metody výběru a rozhodování v personalistice.
 • Výsledkem použití této metody je lepší orientace v potenciálu pracovníků v oblasti výběru, hodnocení a jejich rozvoje.
 

Termín

 

Přijímáme přihlášky pro nejbližší možný termín.

 
Předběžně se přihlásit (on-line přihláška)
 
 

 


Termín bude stanoven podle dohody s lektorem kurzu. Po stanovení termínu budeme všechny předběžně přihlášené účastníky ihned kontaktovat.

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Důležité upozornění:
 • Tento kurz lze objednat pouze pro skupinu zájemců. Do přihlášky prosím připište, pro kolik účastníků byste měli zájem školení uspořádat. Minimální velikost skupiny je 7 osob, uvedena je cena za 1 účastníka.
Lektor kurzu
 • PhDr. Pavel Raška, Personalia.

Cena kurzu ASSESSMENT CENTRUM je 4500,- Kč (včetně DPH).

 

Místo konání
 • Hogrefe – Testcentrum
  A. Staška 78
  Praha 4 – Krč
Počet účastníků
 • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
 • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
 • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
 • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
 • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.