Off 01

RORSCHACH - použití pro děti

Informace o kurzu
 • Čtyřdenní intenzivní 8hodinový (4×8 hodin) školicí kurz s praktickými výcvikovými ukázkami Vás seznámí s teoretickými předpoklady Rorschachovy diagnostiky a naučí Vás používat test v diagnostické praxi u dětí od předškolního věku.
 • Kurz je určen pouze pro absolventy/studenty jednooborové psychologie.
Poslání kurzu
 • Seznámení se s teoretickými základy a systémem diagnostiky Rorschachovy metody při použití u dětí od předškolního věku;
 • vývoj dětských protokolů a vztah vývojových aspektů k regresivním fenoménům u dospívajících a dospělých;
 • specifika signování a interpretace výsledků s přihlédnutím k vývojovým aspektům a výcvik v diagnostickém užití testu.
 

Termín

 

Přijímáme přihlášky pro nejbližší možný termín.

 
Předběžně se přihlásit (on-line přihláška)
 
 

 


Termín bude stanoven podle dohody s lektorem kurzu. Po stanovení termínu budeme všechny předběžně přihlášené účastníky ihned kontaktovat.

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Lektorka kurzu
 • PhDr. Dana Krejčířová.

Cena kurzu RORSCHACH - použití pro děti je 8000,- Kč (včetně DPH).

 

Místo konání
 • Hogrefe – Testcentrum
  A. Staška 78
  Praha 4 – Krč
Počet účastníků
 • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
 • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
 • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
 • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
 • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.