Off 01

Scénotest a terapie/diagnostika hrou

Poslání kurzu
 • Celkem 16 výcvikových hodin je rozděleno do dvou dnů po deseti a šesti hodinách, které budou naplněny nejen základními teoretickými a historickými fakty, ale především konkrétními údaji k aplikovatelnosti metody Scénotest v širším kontextu terapie a diagnostiky hrou, jejímu praktickému přínosu pro psychodiagnostiku a psychoterapii a také nácviku základních dovedností pro administraci a interpretaci metody.
 • Základní teoretické i praktické obeznámení se základy a systémem diagnostiky a terapie hrou – u mimetických projektivních metod (zejm. Scénotest autorky Gerdhild von Staabs) i v širším kontextu hrových metod (pro diagnostiku i terapii; dětí, dospívajících i dospělých).
 • Seznámení se s teoretickými základy a systémy diagnostiky a terapie hrou, s možnostmi praktického uplatnění specifických postupů, technik a metod a také využití dostupných diagnostických metod hrovým způsobem.
Kurz je zaměřen prakticky:
 • Ukázka individuální práce s metodou Scénotest.
 • Nácvik administrace a interpretace pro každého z účastníků/účastnic.
 • Vybrané kazuistiky.
 • Diskuze, konfrontace, komunikace…
 • Dále Vám budou (kazuisticky) prezentovány ukázky praktické aplikace těchto specifických hrových metod a postupů.
 • Budete mít možnost seznámit se blíže s konkrétními dg. metodami, které jsou již dostupné na našem (např. Osobnostní poker, Projektivní interview aj.) či zahraničním trhu (např. Welt-test, Erica-method,POKIT, MIM, FAST, MUG ad.).
 • Součástí kurzu budou i praktická cvičení s vybranými metodami.
  Téma tohoto kurzu nespadá pouze do oblasti diagnostiky a terapie dětí, ale koncept terapie hrou se uplatňuje také v oblasti diagnostiky a terapie dospívajících, dospělých, dvojic či rodinných systémů.
Anotace k metodě
 

Termín

 

Přijímáme přihlášky pro nejbližší možný termín.

 
Předběžně se přihlásit (on-line přihláška)
 
 

 


Termín bude stanoven podle dohody s lektorem kurzu. Po stanovení termínu budeme všechny předběžně přihlášené účastníky ihned kontaktovat.

Kurz začíná první den v 9:00 a končí v 19:00 hodin;
druhý den pak začíná v 8:00 a končí ve 13:30 hodin.

 • V první den kurzu je k dispozici hodinová pauza na oběd a půl hodinová na večeři;
  druhý den kurzu je realizován pouze s krátkými hygienickými přestávkami.
Lektor kurzu
 • PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
Místo konání kurzu 14.-15.9.2020
 • Hogrefe – Testcentrum
  A. Staška 78
  Praha 4 – Krč

Cena kurzu Scénotest a terapie/diagnostika hrou je 6700,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
 • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
 • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
 • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
 • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
 • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.