Off 01

LJI - Leadership Judgement Indicator

Poslání kurzu
 • Seznámení se s teoretickými základy, způsoby administrace a interpretačními možnostmi LJI.
 • Intenzivní jednodenní devítihodinový školicí kurz (9-18 hodin) s praktickými ukázkami Vás seznámí s teoretickými předpoklady praktického využití diagnostiky stylů vedení (adekvátnosti výběru stylu pro řešení konkrétních situací a preference určitého stylu) metodou LJI.
 • Kurz je určen psychologům a specialistům z příbuzných oborů práce s lidmi (pedagogům, andragogům, specialistům HR atp.).
Obsah kurzu
 • identifikace vlastního stylu leadershipu – administrace LJI
 • koncept metody a teoretický základ LJI
 • vyhodnocení LJI a práce s metodou v Hogrefe TestSystemu (HTS)
 • psychometrické vlastnosti metody
 • interpretace výsledků a poskytování zpětné vazby
Další informace
 • Každý účastník dostane příručku k testu LJI a materiály potřebné pro seznámení se s metodou; administrace testu proběhne před zahájením kurzu.
 • Metoda LJI je distribuována pouze certifikovaným uživatelům (absolventům školicího a výcvikového kurzu).
  Test LJI je distribuován pouze v rámci Hogrefe TestSystemu, počítačového systému pro administraci a vyhodnocování psychodiagnostických metod.
 

Termín

 

Přijímáme přihlášky pro nejbližší možný termín.

 
Předběžně se přihlásit (on-line přihláška)
 
 

 


Termín bude stanoven podle dohody s lektorem kurzu. Po stanovení termínu budeme všechny předběžně přihlášené účastníky ihned kontaktovat.

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Lektor kurzu

Martin Konečný

Kurz bude probíhat v Praze ve školících prostorách společnosti Testcentrum, nebo ve školících prostorách Podolské vodárny (podle počtu účastníků). Tato informace bude upřesněna měsíc před konáním kurzu.

Cena kurzu LJI je 4680,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
 • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
 • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
 • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
 • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
 • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.