Off 01

WISC-III a jeho vzdělávací aplikace v poradenské praxi

Poslání kurzu
 • Seznámení se s teoretickými základy, postupy administrace a interpretačními možnostmi testu WISC-III a jeho vzdělávací aplikace se zaměřením na oblast psychologického poradenství.
 • Výcvik uživatelů v administraci testu WISC-III a interpretaci výsledků získaných pomocí tohoto testu se zaměřením na využití v poradenské praxi. Teorie, ze které test vychází. Struktura testu. Postup administrace. Informace k používání testu bez zafixování chybných postupů a interpretací. Rozšíření interpretačních přístupů k testu, hodnocení specifických profilů. Praktický nácvik užití pracovního listu k vzdělávacím aplikacím.
 

Termín

 

Přijímáme přihlášky pro nejbližší možný termín.

 
Předběžně se přihlásit (on-line přihláška)
 
 

 


Termín bude stanoven podle dohody s lektorem kurzu. Po stanovení termínu budeme všechny předběžně přihlášené účastníky ihned kontaktovat.

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Lektorka kurzu
 • PhDr. Dana Krejčířová
Místo konání kurzu 26.10.2020
 • Institut environmentálních služeb, a.s.
  Vzdělávací centrum Praha
  Podolská 15 ● 147 00 Praha 4 ● Česká republika

Cena WISC-III a jeho vzdělávací aplikace v poradenské praxi je 2800,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
 • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
 • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
 • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
 • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
 • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.