Off 01

ADOS-2 - Diagnostika a hodnocení poruchy autistického spektra

Poslání kurzu

• Seznámení se s teoretickými základy, postupy administrace a vyhodnocení metody se zaměřením na zkušenosti s českou adaptací ADOS-2

• Intenzivní dvoudenní 16hodinový školicí kurz s praktickými ukázkami vás seznámí s příklady administrace a vyhodnocení metody a s interpretačními možnostmi, ilustrovanými kazuistikami

Tento kurz je koncipován jako úvod do práce s metodou a lze jej kombinovat s videotréninkem z nabídky WPS. V rámci kurzu budete také informováni o dalších možnostech výcviku v práci s metodou.

 

Termín

 

Přijímáme přihlášky pro nejbližší možný termín.

 
Předběžně se přihlásit (on-line přihláška)
 
 

 


Termín bude stanoven podle dohody s lektorem kurzu. Po stanovení termínu budeme všechny předběžně přihlášené účastníky ihned kontaktovat.

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Lektorka kurzu

PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.

Cena kurzu ADOS-2 je 5500,- Kč (včetně DPH).

 

Místo konání
  • Hogrefe – Testcentrum
    A. Staška 78
    Praha 4 – Krč
Počet účastníků
  • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
  • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
  • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
  • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
  • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.