Off 01

Scénotest– kazuistický a supervizní seminář

Poslání semináře
  • Celkem 5 supervizních hodin věnovaných kazuistikám, které byly získány při užívání metody Scénotest v praxi jednotlivými účastníky/účastnicemi semináře
Kurz je zaměřen prakticky:
  • Supervize práce s metodou Scénotest.

Každá/ý z účastnic a účastníků je povinen si s sebou přivézt konkrétní kazuistiku (či více kazuistik) ze své praxe se Scénotestem(z oblasti hrové diagnostiky a terapie dětí dospívajících, dospělých, dvojic či rodinných systémů) – včetně fotodokumentace, příp. videodokumentace.

Anotace k metodě
 

Termín

 

Přijímáme přihlášky pro nejbližší možný termín.

 
Předběžně se přihlásit (on-line přihláška)
 
 

 


Termín bude stanoven podle dohody s lektorem kurzu. Po stanovení termínu budeme všechny předběžně přihlášené účastníky ihned kontaktovat.

Seminář začíná od 14,00 a končí 19,00 hodin (s krátkými hygienickými přestávkami).

Lektor kurzu
  • PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.
Místo konání kurzu

Hotel Ilf
Budějovická 15/743 ● 140 00 Praha 4 ● Česká republika
http://www.hotel-ilf.cz/hotel/kontakty

Cena kurzu Scénotest– kazuistický a supervizní seminář je 1500,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
  • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
  • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
  • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
  • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
  • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.