Off 01

WAIS-III - Wechslerova inteligenční škála pro dospělé - pro pokročilé uživatele

Poslání kurzu
 • Kurz je určen pro pokročilejši uživatele obeznámené s teoretickými základy a vývojem testu, zaměřením jednotlivých subtestů, administrací a interpretací WAIS-III.
 • Intenzivní jednodenní 8hodinový školicí kurz založený na práci s reálnými kazuistikami Vás seznámí s praktickými příklady aplikace testu, s interpretační strategií a postupem integrace poznatků z testu do psychologického nálezu.
 

Termín
01. 10. 2020 Přihlásit se závazně (on-line přihláška)

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Lektor kurzu
 • PhDr. Pavel Král, Ph.D.
Místo konání kurzu 1.10.2020
 • Hogrefe – Testcentrum
  A. Staška 78
  Praha 4 – Krč

Cena kurzu WAIS-III - pro pokročilé je 2800,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
 • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
 • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
 • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
 • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
 • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.