Off 01

MSCEIT

Poslání kurzu
 • Seznámení se s teoretickými základy, způsoby administrace a interpretačními možnostmi MSCEIT.
 • Intenzivní jednodenní osmihodinový školicí kurz (9-17 hodin) s praktickými ukázkami Vás seznámí s teoretickými předpoklady praktického využití diagnostiky emoční inteligence
 • Kurz je určen psychologům a specialistům z příbuzných oborů (pedagogům, andragogům, specialistům HR atp.).
Obsah kurzu
 • identifikace vlastní úrovně emoční inteligence – administrace MSCEIT
 • koncept metody a teoretický základ MSCEIT
 • vyhodnocení MSCEIT a práce s metodou v Hogrefe TestSystemu (HTS)
 • psychometrické vlastnosti metody
 • interpretace výsledků a poskytování zpětné vazby
Další informace
 • Každý účastník dostane materiály potřebné pro seznámení se s metodou; administrace testu proběhne před zahájením kurzu.
 • Test MSCEIT je distribuován pouze v rámci Hogrefe TestSystemu, počítačového systému pro administraci a vyhodnocování psychodiagnostických metod.
 

Termín

 

Přijímáme přihlášky pro nejbližší možný termín.

 
Předběžně se přihlásit (on-line přihláška)
 
 

 


Termín bude stanoven podle dohody s lektorem kurzu. Po stanovení termínu budeme všechny předběžně přihlášené účastníky ihned kontaktovat.

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Lektor kurzu

Zdeněk Vašek

Cena kurzu MSCEIT je 3630,- Kč (včetně DPH).

 

Místo konání
 • Hogrefe – Testcentrum
  A. Staška 78
  Praha 4 – Krč
Počet účastníků
 • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
 • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
 • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
 • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
 • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.