Off 01

TSCYC - Hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí

Popis metody

TSCYC (autor John Briere) je devadesátipoložkový standardizovaný dotazník pro rodiče/pečující osoby, kteří hodnotí traumatické symptomy u svých dětí ve věku 3-12 let. Metoda umožňuje stanovit pravděpodobnost přítomnosti posttraumatické stresové poruchy u dítěte. Jedná se o dotazník, který je časově nenáročný na administraci i vyhodnocení. Dotazník je určený pro psychology a další odborníky, kteří pracují s potencionálně traumatizovanými dětmi.

Obsah kurzu

seznámení s dotazníkem TSCYC, jeho možnostmi a omezením, administrace, základní principy a postup při interpretaci.
Ukázky a rozbor konkrétních kazuistik.

Z obsahu kurzu:

• traumatické symptomy u dětí
• administrace dotazníku
• interpretace jednotlivých škál
• stanovení přítomnosti PTSD
• prezentace profilů vybraných věkových kategorií
• validita protokolů
• nadhodnocování a podhodnocování symptomů

 

Termín

 

Přijímáme přihlášky pro nejbližší možný termín.

 
Předběžně se přihlásit (on-line přihláška)
 
 

 


Termín bude stanoven podle dohody s lektorem kurzu. Po stanovení termínu budeme všechny předběžně přihlášené účastníky ihned kontaktovat.

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Lektorka kurzu

PhDr. Markéta Hrdličková, Ph.D.

Kurz bude probíhat v Praze ve školících prostorách společnosti Testcentrum, nebo ve školících prostorách Podolské vodárny (podle počtu účastníků). Tato informace bude upřesněna měsíc před konáním kurzu.

Cena kurzu TSCYC - Hodnocení traumatických symptomů pro mladší děti je 2800,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
  • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
  • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
  • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
  • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
  • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.