Off 01

Základní kurz v Rorschachově metodě

Informace o kurzu
 • 5 intenzivních školicích bloků s praktickými výcvikovými ukázkami Vás seznámí s teoretickými předpoklady Rorschachovy diagnostiky a naučí Vás používat test v diagnostické praxi.
 • Kurz se uskutečňuje v kombinaci prezenční a distanční formy. Každý blok se skládá z 8 hodin prezenční formy a navazujícího studia v obdobné časové dotaci. Účastníci se tedy v rámci každého bloku připravují také rozšiřujícím samostudiem, na které bude navazovat následující blok.
 • Výcvik skórování a interpretace je založen na Exnerově systému.
 • Každý účastník získá 50% slevu na nákup publikace RORSCHACH – Praktická příručka (A Rorschach Workbook for the Comprehensive System, 5th Ed.) a publikace Komprehensivní systém J. E. Exnera, Jr. (Standardizovaný přístup k vyhodnocování Rorschachovy metody).
Poslání kurzu
 • Seznámení se s teoretickými základy a systémem diagnostiky Rorschachovy metody; specifika diagnostického přístupu a výcvik v diagnostickém užití testu.
 

Termín
20.2., 27.2., 5.3., 12.3., 26.3.2020 Přihlásit se závazně (on-line přihláška)

Kurz začíná v 9,00 a končí v 17,00 hodin.

Lektor kurzu
 • Prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Místo konání kurzu (všech 5 setkání)
 • Hogrefe – Testcentrum
  A. Staška 78
  Praha 4 – Krč

Cena kurzu RORSCHACH je 11900,- Kč (včetně DPH).

Počet účastníků
 • Počet účastníků všech akcí je s ohledem na jejich kvalitu a náročnost limitován.
Osvědčení
 • Absolventi kurzu obdrží Osvědčení o úspěšném absolvování.
 • Vybrané kurzy a semináře jsou zařazeny v systému kontinuálního vzdělávání klinických psychologů AKP.
Platební podmínky
 • Účastnický poplatek lze uhradit bankovním převodem (na základě vystavené faktury) na účet č. 476409493/0300 u ČSOB Praha (variabilní symbol platby je číslo faktury, ve zprávě pro příjemce uvádějte jméno účastníka), případně v hotovosti v sídle Hogrefe – Testcentra, A. Staška 78, 140 00 Praha 4. Hogrefe – Testcentrum s.r.o. si vyhrazuje právo změnit z organizačních důvodů termín konání akce.
 • V případě zrušení závazné objednávky na akci si Hogrefe – Testcentrum vyhrazuje právo účtovat stornovací poplatek ve výši 50 % uvedené ceny. V případě zrušení účasti na akci v době kratší než deset dní před zahájením akce již nebude uhrazený účastnický poplatek vrácen.