Off 01

Standardy pro pedagogické a psychologické testování (APA)

Standardy

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2001

American Educational Research Association
American Psychological Association
National Council an Measurement in Education

Překlad: H. Klimusová

Lektoroval: J. Kožený, T. Urbánek

Český překlad Standardů pro pedagogické a psychologické testování (APA) vznikl na základě poslední verze z roku 1999.

Autoři si kladou za cíl vymezit kritéria pro hodnocení testu, postupu při testování a výsledného dopadu užívání testu. Když byla na podnět APA otevřena diskuse o revizi Standardů z roku 1985, byl pro tento úkol stanoven společný výbor American Educational Research Association (AERA), American Psychological Association (APA) a National Council an Measurement in Education (NCME). Výsledkem jejich práce se staly tři různé verze Standardů, z nichž vznikl po diskusi v řadách odborné veřejnosti definitivní text, přijatý a schválený pro členy všech těchto tří organizací. Společně s dalšími odbornými materiály a doporučeními tak Standardy tvoří zásady profesionální psychodiagnostické praxe ve Spojených Státech a staly se podnětem pro vytváření vlastních standardů také v jiných zemích.

Standardy pro pedagogické a psychologické testování (APA)   Objednací číslo 107  590,- Kč

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).