Off 01

Etika pro evropské psychology

Asf

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2010

Autoři: Geoff Lindsay, Casper Koene, Haldor Øvreeide, Fredi Lang

Překlad a úprava: Z původního anglického vydání Ethics for European Psychologists přeložila Lenka Němečková

recenze v E-psychologii

Charakteristika

Publikace analyzuje etické principy i současnou praxi v rámci evropských zemí. Je také podkladem pro etické kodexy členských společností jednotlivých zemí, které je rozšíří ještě o národní specifika.

Kniha vznikla na základě dlouholeté práce Stálé etické komise (SCE) Evropské federace psychologických asociací. Byl sestaven Etický metakodex, jehož cílem je, aby byl vodítkem pro členské asociace EFPA a do jisté míry také sjednotil jejich etické kodexy.

Má také sloužit jako podpora etické praxe psychologů, uvádí základní etické principy, jimiž bychom se měli řídit v praxi.

 

Publikace obsahuje (kromě příloh) následující kapitoly:
 

Profesní etika a psychologie, Etické diskurzy a etické dimenze, Úvod k etickým principům – Obsah kodexu, Princip respektu, Princip kompetence, Princip zodpovědnosti, Princip integrity, Řešení etických problémů, Když nastanou problémy: O mediaci, arbitrážích, nápravných opatřeních a disciplinárních sankcích a Etické výzvy do budoucna.

Etika pro evropské psychology   Objednací číslo 145  290,- Kč

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).