Off 01

Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2

Manuál pro diagnostiku a plánování léčby

Opd obalka

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2013

Autoři: Pracovní skupina OPD (Eds.)

Původní vydání Operationalisierte Psychodynamishe Diagnostik OPD vyšlo v nakladatelství Verlag Hans Huber, Hogrefe AG v roce 2010.

Překlad a úprava: Roman Telerovský a David Holub

Využití: Určeno pro klinické psychology a psychology ve zdravotnictví, psychiatry, psychosomatické lékaře a psychoterapeuty.

Charakteristika:

OPD-2 představuje víceosý diagnostický a klasifikační systém založený na psychodynamických principech, který tvoří paralelu k psychiatrickým kategoriálním klasifikačním systémům MKN-10 a DSM-IV. Jde o rozšíření a obohacení deskriptivní a na symptom zaměřené diagnostiky a klasifikace duševních poruch tak, aby bylo možné přiměřeně indikovat a plánovat psychoterapeutickou léčbu.
OPD-2 slouží mimo jiné jako posuzovací nástroj při indikaci a ověřování účinnosti psychoterapie.
OPD-2 se skládá z pěti os, které mapují a posuzují jednotlivé aspekty duševního fungování a psychopatologie:
I. subjektivní prožívání onemocnění a předpoklady pro psychoterapeutickou léčbu,
II. vztahy (interpersonální vztahy a opakující se dysfunkční vztahové vzorce),
III. konflikt (intrapsychické nevědomé konflikty),
IV. struktura (osobnostní struktura a omezení jejího fungování, úroveň integrace),
V. duševní a psychosomatické poruchy (dle MKN-10).

Po vstupním rozhovoru s pacientem v trvání 1–2 hodiny hodnotí terapeut (případně výzkumník) pacienta z pohledu těchto pěti os. Na základě toho pak formuluje hlavní problémová ohniska, která mu umožní cíleně plánovat léčbu, volit konkrétní psychoterapeutické postupy a následně zachycovat pokrok psychoterapie.

Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2   Objednací číslo 189  1150,- Kč

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).