Off 01

Test profesních zájmů B-I-T II

Bit

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2004

Autoři: Martin Irle, Wolfgang Allehoff

Překlad a úprava: Jasmin Muhić

Věkové rozpětí: adolescenti od 14 let a dospělá populace

Využití: pro volbu povolání a pro výběr vhodné profese v rámci poradenské psychologie, školní psychologie a psychologie práce a organizace

Administrace : individuální i skupinová, doba vyplnění dotazníku je asi 20-40 minut (bez časového limitu)

Metoda kategorie A

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír
Charakteristika

B-I-T II používá jako testové položky výhradně skutečné činnosti. Skládá se ze dvou dvojic paralelních forem:

  • Forma AA/AB – verze “s nucenou volbou” (forced-choice) – proband volí v každé formě 81x nejvhodnější a nejméně vhodnou činnost ze čtyř nabízených.
  • Forma BA/BB – verze s “volnou volbou” preferenčními úsudky na pětibodové škále pro každou z 81 činností (free choice).
    Položky (pracovní činnosti) použité ve formách AA a BA jsou identické, stejně jako ty, které jsou použity ve formách AB a BB.
Úplný testový soubor   1450,- Kč   Obj.č. 126
(příručka, 10 ks záznamových listů - forma AA, 10 ks záznamových listů - forma AB, 10 ks záznamových listů - forma BA, 10 ks záznamových listů - forma BB, skórovací šablony)
Příručka   400,- Kč   Obj.č. 126-1
Záznamový list - forma AA (10 ks)   230,- Kč   Obj.č. 126-2
Záznamový list - forma AB (10 ks)   230,- Kč   Obj.č. 126-3
Záznamový list - forma BA (10 ks)   230,- Kč   Obj.č. 126-4
Záznamový list - forma BB (10 ks)   230,- Kč   Obj.č. 126-5
Skórovací šablony   230,- Kč   Obj.č. 126-6

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).