Off 01

BIP – Bochumský inventár profesijných charakteristík osobnosti

Bip slov

1. slovenské vydanie, Testcentrum – Hogrefe, Praha, 2007

Autori: Rüdiger Hossiep a Michael Paschen

Preklad a štandardizácia: J. Džuka

Vekové rozpätie: od 20 rokov

Využitie: psychológia práce a organizácie, poradenská psychológia

Administrácia: individuálna aj skupinová, čas nie je
obmedzený, obvyklé trvanie vyplnenia dotazníka je približne
40 minút

Metoda kategorie A

Ukázka příručky BIP SK

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Charakteristika dotazníka

BIP je určený na diagnostiku osobnostných predpokladov, ktoré sú rozhodujúce pre úspech v zamestnaní. 14 diagnostikovaných dimenzií (210 položiek), ktoré sú priradené k 4 rôznym oblastiam profesijných predpokladov, poskytuje profil osobnosti, ktorý možno využiť ako jedno z kritérii pri výbere a umiestňovaní pracovnikov, pri poradenstve v kariérovom vývine dospelých a v ďalších oblastiach.

 • Pracovné zameranie
  • Motív podávať výkon
  • Iniciatívnosť
  • Motív viesť iných
 • Pracovné správanie
  • Svedomitosť
  • Flexibilnosť
  • Rozhodnosť / schopnosť rýchlo realizovať svoje zámery
 • Sociálne kompetencie
  • Vnímavosť / citlivosť na iných ľudí
  • Schopnosť nadväzovať a udržiavať kontakty
  • Spoločenskosť / družnosť
  • Chuť pracovať v tíme
  • Schopnosť presadiť sa
 • Psychická konštitúcia
  • Emocionálna stabilita
  • Odolnosť voči záťaži
  • Sebavedomie
Normy

K dispozícii sú normy pre slovenskú populáciu.

Úplný testový súbor   1750,- Kč   Obj.č. 707
(príručka, 20 ks inventárou, 20 ks vyhodnocovacích hárkov, 20 ks osobnostných profilov, 4 ks vyhodnocovacie šablony)
Príručka   750,- Kč   Obj.č. 707-1
Inventár (20ks)   450,- Kč   Obj.č. 707-2
Vyhodnocovací hárok (20ks)   130,- Kč   Obj.č. 707-3
Osobnostný profil (20ks)   130,- Kč   Obj.č. 707-4
Vyhodnocovacie šablony (4ks)   350,- Kč   Obj.č. 707-5
Verze pro HTS 5 440,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).

Cena každého počítačového programu je uvedena včetně 100 kreditů (jedno opakování administrace a vyhodnocení na PC, kde je HTS nainstalován, spotřebovává 2 kredity, jedno opakování formou NET TESTING spotřebuje 4 kredity a formou PORTABLE TESTING 3 kredity).