Off 01

BOMAT-advanced: Bochumský maticový test

Bomat

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2002

Autoři: Rüdiger Hossiep, Daniela Turck, Michele Hasella

Přeložil a upravil: Jan Srnec

Věkové rozpětí: adolescenti a dospělá populace

Využití: poradenská a školní psychologie, psychologie práce a organizace

Administrace : individuální i skupinová, časový limit 80 minut, verze tužka-papír s propisovacím záznamovým listem, umožňujícím okamžité vyhodnocení

Metoda kategorie B

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír
Charakteristika
 

BOMAT-advanced (Bochumský maticový test) je zaměřen na zjišťování úrovně analytických a integrativních operací, které se účastní na komplexních procesech myšlení. Ve vztahu k obecné inteligenci (celkové intelektové kapacitě) umožňuje postihnout rozdíly mezi osobami, které se vyznačují vyššími intelektovými schopnostmi, čili uvnitř této cílové skupiny má metoda potřebnou diskriminační účinnost.

Protože jde o test neverbální, je použitelný k diagnostice způsobilosti k takovým povoláním, kde se nekladou primární požadavky na složky verbální. Prakticky tudíž odpadají problémy spojené s odlišným jazykovým původem, resp. odlišným dominantním jazykem probandů, jež nutně vznikají např. při mezinárodních výběrových procedurách. Neverbální metody jsou zároveň adekvátními nástroji pro měření obecné inteligence ve smyslu Spearmanova “g-faktoru”.

Test je určen především pro věk adolescence a dospělosti. Těžiště jeho použití je v oblasti zjišťování pracovních způsobilostí (v personálním výběru) a možností personálního vývoje (při zařazování do vzdělávacích nebo výcvikových programů), a to jak u akademicky vzdělaných manažerů tak obecně u studentů a absolventů vysokých a vyšších odborných škol.

Původní české normy jsou založeny na souboru 363 osob.

Úplný testový soubor   1990,- Kč   Obj.č. 103
(příručka, testovací sešit, 50 ks záznamových listů, 50 ks instrukcí)
Příručka   550,- Kč   Obj.č. 103-1
Testovací sešit   900,- Kč   Obj.č. 103-2
Záznamový list (50 ks)   550,- Kč   Obj.č. 103-3
Instrukce (50 ks)   100,- Kč   Obj.č. 103-4

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).