Off 01

BRIEF – Škála hodnocení exekutivních funkcí u dětí

Brief samolep

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2011

Autoři: G. A. Gioia, P. K. Isquith, S. C. Guy, L. Kenworthy

Autoři české verze: R. Ptáček

Věkové rozmezí: 5–18 let

Využití: klinická, poradenská a školní psychologie

Administrace: individualní i skupinová, obvyklá doba
10–15 minut

Metoda kategorie B

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Charakteristika

 

Metoda BRIEF („Behavior Rating Inventory of Executive Function“) je dotazník pro
rodiče a učitele dětí ve školním věku, který umožňuje zhodnotit a posoudit exekutivní funkce
chování dětí v domácím i školním prostředí. Metoda slouží pro hodnocení dětí v širokém
věkovém rozpětí 5–18 let, a je vhodná i pro děti s poruchami učení, poruchami
pozornosti, traumatickými poraněními mozku, pervazivními vývojovými poruchami,
depresí a dalšími vývojovými, neurologickými, psychiatrickými a jinými obtížemi. Každá
z verzí Dotazníku – pro rodiče i pro učitele, zahrnuje 86 položek v osmi škálách, které
hodnotí různé aspekty exekutivních funkcí: Inhibice, Přesun pozornosti, Emoční kontrola,
Iniciativa, Pracovní paměť, Plánování a organizace, Organizace pomůcek, Kontrola
chování.

Dotazník obsahuje klinické a validizační škály. Všechny klinické škály dále tvoří dva
indexy (dílčí skóry) – Regulace chování a Metakognice, a jeden celkový skór – Globální
exekutivní kompozit.

Dvě ze škál – Pracovní paměť a Inhibice, jsou klinicky užitečné pro rozlišení podtypů
ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder).

Vyhodnocení usnadňuje propisovací dotazník.

Úplný testový soubor   2990,- Kč   Obj.č. 181
(příručka, 30 ks dotazníků – verze pro rodiče, 30 ks dotazníků – verze pro učitele, 30 ks vyhodnocovacích listů – verze pro rodiče, 30 ks vyhodnocovacích listů – verze pro učitele)
Příručka   850,- Kč   Obj.č. 181-1
Dotazník – verze pro rodiče (30 ks)   900,- Kč   Obj.č. 181-2
Dotazník – verze pro učitele (30 ks)   900,- Kč   Obj.č. 181-3
Vyhodnocovací list – verze pro rodiče (30 ks)   200,- Kč   Obj.č. 181-4
Vyhodnocovací list – verze pro učitele (30 ks)   200,- Kč   Obj.č. 181-5
Verze pro HTS 5 220,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).