Off 01

Posuzovací škála dětského autismu CARS2

(Childhood Autism Rating Scale, second edition)

Cars obalka

1. české vydání, Hogrefe-Testcentrum, Praha 2015

Autoři: Eric Schopler, Mary E. Van Bourgondien, G. Janette Wellman, Steven R. Love

Autor české verze: Dana Krejčířová

Věkové rozmezí: od dvou let do dospělosti

Využití: v poradenské a klinické psychologii, v psychiatrii, v pediatrické praxi a ve výzkumu

Administrace: individuální, posouzení projevů chování na základě přímého pozorování anebo údajů od jiných osob

Metoda kategorie A

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír
Charakteristika
 

Posuzovací škála dětského autismu, 2. vydání (Childhood Autism Rating Scale, second edition, CARS2) obsahuje tři záznamové listy:

  • Posuzovací škála dětského autismu – standardní verze CARS2-ST
  • Posuzovací škála dětského autismu – verze pro vysoce funkční – CARS2-HF
  • Posuzovací škála dětského autismu – dotazník pro rodiče a pečovatele – CARS2-QPC)
    a aktualizovanou příručku.

CARS2-ST a CARS2-HF poskytují stručný, kvalitativně specifický a spolehlivý, ale přesto současně komplexně pojatý souhrn informací, které je možné použít při formulování diferenciálně diagnostických hypotéz u lidí všech věkových kategorií a úrovní fungování. Posuzování v CARS2-ST a CARS2-HF není založeno jen na frekvenci chování, ale i na jeho intenzitě, zvláštnosti (atypičnosti) a trvání. To umožňuje větší flexibilitu při integraci všech komplexních informací, týkajících se daného případu, a současně to vede ke konzistentním kvantitativním výsledkům. Odborníci mohou výsledky CARS2 využít i při sdělování diagnostických závěrů rodičům, při specifikaci konkrétního funkčního profilu jedince a při přípravě plánu terapie či intervence. Obě verze CARS2 popisují 15 oblastí chování, které jsou definovány pomocí jedinečného posuzovacího systému, který byl vytvořen tak, aby pomohl identifikovat jedince s poruchami autistického spektra (PAS) a odlišil je od lidí s jinými diagnózami. Dotazník pro rodiče nebo pečovatele (CARS2-QPC) je neskórovaným formulářem, sloužícím k získávání informací od rodičů nebo pečovatelů, které jsou potřebné pro navazující využití odborníkem při hodnocení klientů pomocí CARS2-ST nebo CARS2-HF.

Úplný testový soubor   3150,- Kč   Obj.č. 201
(příručka, 20 ks záznamových listů – CARS2-ST a CARS2-HF, 30 ks dotazníků CARS2-QPC)
Příručka   1200,- Kč   Obj.č. 201-1
Záznamový list – Standardni verze – CARS2-ST (20 ks)   600,- Kč   Obj.č. 201-2
Záznamový list – Verze pro vysoce fungující – CARS2-HF (20 ks)   600,- Kč   Obj.č. 201-3
Dotaznik pro rodiče nebo pečovatele CARS2-QPC (30 ks)   750,- Kč   Obj.č. 201-4

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).