Off 01

Test pozornosti d2

D2

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2000

Autoři: R. Brickenkamp, E. Zillmer

Přeložil a upravil: Karel Balcar

Využití: Věkové rozpětí 9 až 59 let. Individuální a skupinová administrace. Využití v oblasti profesního poradenství a diagnostice způsobilosti v pracovní, firemní a dopravní psychologii, v klinické psychologii, ve školní psychologii, výchovném poradenství a ve výzkumu

Nová verze testu d2-R v distribuci v prosinci 2014.

Metoda kategorie B

Pro tuto metodu je vypsán jako školicí a výcvikový kurz Akreditační kurz.

Ukázka příručky d2

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

d2 pro HTS 5 je založena na revizi, obsahující nové a rozšířené normy. Nová verze pro HTS 5 obsahuje i automaticky generovanou přehlednou závěrečnou zprávu a umožňuje (jako všechny testy v HTS 5):

  • lokální testování
  • internetové testování
  • rychlé zadávání dat

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupu jednoho zkušebního testování d2 v HTS 5.

Charakteristika testu
 
  • Test d2 představuje standardizovanou inovaci tzv. zaškrtávacích testů. Měří tempo a pečlivost pracovního výkonu při rozlišování podobných vizuálních podnětů (při diskriminaci detailů) a umožňuje tak posouzení individuálního výkonu pozornosti a koncentrace. Mnohostranné zajištění psychometrických parametrů (objektivity, reliability a validity), snadná administrace a nenáročnost na čas a materiál vedly k tomu, že se test d2 stal jednou z nejčastěji užívaných psychodiagnostických metod v Německu. Široké uplatnění našel i v dalších zemích, tč. je k dispozici nejen v české, ale i v anglické, francouzské, dánské a portugalské mutaci.
  • Test má široké spektrum využití. Osvědčil se mj. v oblasti dopravní, sportovní, pedagogické a enviromentální psychologie, dále psychiatrie, neurologie, klinické a lékařské psychologie a farmakopsychologie.
Reliabilita
  • Ukazatele kvantitativního výkonu (jednoduše a dvojitě korigované) a ukazatel úrovně koncentrace vysoce korelují (střední hodnota r > 0,93). Těsný vztah existuje, dle očekávání, rovněž mezi absolutní a relativní hodnotou chyb. Z hlediska vnitřní konzistence prokázal test d2 v četných výzkumech vysokou reliabilitu (r > 0,90); také koeficienty stability jsou velmi uspokojivé.
Validita
  • Pojmová, faktoriální i empirická validita je doložena velkým počtem provedených výzkumů.
Normy
  • K dispozici jsou zvláštní normy pro obě pohlaví, různé věkové skupiny a typy škol. Normy byly vytvořeny na základě rozsáhlého standardizačního souboru (N=6000).

Metoda je vyhodnocována a interpretována podle norem původního vydání.

Administrace
  • Doba administrace včetně instrukce je asi 8 minut.
Záznamový list (50 ks)   350,- Kč   Obj.č. 100-2
Skórovací šablony (2 ks)   200,- Kč   Obj.č. 100-3
Příručka ve formátu pdf na CD   500,- Kč   Obj.č. 100-4
Verze pro HTS 5 220,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).