Off 01

DSM-5 - Diagnostický a statistický manuál duševních poruch

Dsm obalka

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2015

Editoři české verze: Jiří Raboch, Michal Hrdlička, Pavel Mohr, Pavel Pavlovský, Radek Ptáček

DSM-5 UPDATE

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír

Charakteristika

Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické společnosti DSM 5 je klasifikační systém, který díky své kvalitě a komplexnosti dosáhl mezinárodního významu. Je to základní přehled diagnóz duševních poruch a souvisejících onemocnění a problémů doplněný převodníky na MKN.
Při práci s DSM-5 je potřeba mít na paměti, že poznávání podstaty, příčin a projevů duševních poruch probíhá v rámci „evidence based“ medicíny. DSM 5 je výsledkem práce předních odborníků z oblasti psychiatrie, psychologie, sociální práce a zástupců dalších medicínských a nemedicínských oborů.

Přináší změny jednotlivých diagnostických kategorií i chápání psychopatologie obecně.

Česká verze DSM 5 vznikla jako týmová práce předních specialistů v oboru a hlavním odborným garantem se stala Psychiatrická společnost ČLS JEP a Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze.

K DSM jsou k dispozici také on-line diagnostiky:
V originále na adrese http://www.dsm5.org/Pages/Feedback-Form.aspx.

V české verzi je k dispozici PID 5 – Osobnostní inventář pro DSM-5 (PID-5) – forma pro dospělé a
Osobnostní inventář pro DSM-5 – verze pro blízké osoby (PID-5-IRF) – forma pro dospělé

DSM-5   2990,- Kč   Obj.č. 199

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).