Off 01

Dotazník životní spokojenosti

Dzs

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2001

Autoři: Jochen Fahrenberg, Michael Myrtek, Jörg Schumacher a Elmar Brähler

Přeložili a upravili: Kateřina Rodná a Tomáš Rodný

Věkové rozmezí: adolescenti do 14 let a dospělá populace

Využití: klinická psychologie, výchovné poradenství, školní a zdravotní psychologie; věkové rozpětí adolescenti od 14 let a dospělá populace

Administrace: individuální i skupinová, bez časového limitu, obvyklá doba 5 – 10 minut.

Metoda kategorie A

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír
Charakteristika testu
 

DŽS je určen k objektivnímu posuzování celkové životní spokojenosti a životní spokojenosti v deseti významných oblastech, utvářejících tuto spokojenost. Tyto oblasti – jednotlivé škály dotazníku – jsou:

Zdraví, Práce a zaměstnání, Finanční situace, Volný čas, Manželství a partnerství, Vztah k vlastním dětem, Vlastní osoba, Sexualita, Přátelé, známí, příbuzní a Bydlení

Každá ze škál je sycena 7 položkami.

Do výpočtu Celkové životní spokojenosti se započítavají pouze Zdraví, Finanční situace, Volný čas, Vlastní osoba, Sexualita, Přátelé, známí, příbuzní a Bydlení.

Používá se pro individuální diagnostiku i pro posuzování kvality života u vybraných skupin populace.

Metoda je vydána především pro poradenské účely a uvedené normy z původního vydání jsou pouze orientační.

Ukázkou odborného využití metody je diplomová práce Lukáše Mana Vliv pravidelného běhu na životní spokojenost jedince.

Úplný testový soubor   990,- Kč   Obj.č. 116
(příručka, 50 ks dotazníků, 50 ks vyhodnocovacích listů)
Příručka   650,- Kč   Obj.č. 116-1
Dotazník (50 ks)   400,- Kč   Obj.č. 116-2
Vyhodnocovací list (50 ks)   110,- Kč   Obj.č. 116-3

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).