Off 01

ESK - Existenciální škála

Esk

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2001

Autoři: A. Längle, C. Orgler a M. Kundi

Přeložil a upravil: Karel Balcar

Věkové rozmezí: 17-70 let

Využití: Dospělí od 18 do 70 let. Test zjištuje míru osobního existenciálního naplnění, které je relevantní z pohledu psychohygieny, psychodiagnostiky a psychoterapie, postihuje akutní a chronické krize a míru psychické zatížitelnosti

Administrace: trvá přibližně 7 až 20 minut, u zdravých jedinců do 14 minut

Metoda kategorie A

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír
Charakteristika testu
 

ESK představuje sebeposuzovací dotazník měřící kompetenci osoby zacházet se sebou a se světem neboli “schopnost člověka k existenci”. Teoretickým východiskem metody je existenciálně analytická antropologie Viktora Frankla a jeho teorie smyslu, známá pod označením “logoterapie”.

Metoda zjištuje čtyři vlastnosti: Sebeodstup, Sebepřesah, Svoboda a Zodpovědnost jako podmínky smysluplného žití. První dvě vlastnosti spolu tvoří faktor vyššího řádu Personalita (otevřenost vůči sobě a hodnotám), další dvě vytvářejí faktor Existencialita (rozhodná angažovanost).

České vydání je převodem rakouského originálu z roku 2000, který vznikl v autorském týmu pod vedením A. Längleho, přímého žáka V. Frankla. Manuál obsahuje původní rakouské normy a je doplněn o tabulky místních norem vytvořených na výběru studentů pražských vysokých škol, které jsou výsledkem prvních ověřovacích prací s českým zněním metody.

Metoda je vydána především pro poradenské účely a uvedené normy z původního vydání jsou pouze orientační.

Úplný testový soubor   1150,- Kč   Obj.č. 105
(příručka, 50 ks dotazníků, 50 ks hodnotících listů, skórovací šablony)
Příručka   700,- Kč   Obj.č. 105-1
Dotazník (50 kusů)   400,- Kč   Obj.č. 105-2
Hodnotící list (50 kusů)   100,- Kč   Obj.č. 105-3
Skórovací šablony   100,- Kč   Obj.č. 105-4

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).