Off 01

Dotazník typológie osobnosti - GPOP SK

Verzia pre HTS (vrátane podrobnej záverečnej správy)

Gpop obrazek

Hogrefe – Testcentrum, Praha 2011

Autor: John P. Golden

Autori slovenskej verzie: Elena Lisá, Eva Letovancová

Administrácia: pero-papier alebo prostredníctvom HTS.
Vyhodnocovanie je vzhľadom k náročnosti možné len
prostredníctvom HTS (v prípade administrácie formou
pero-papier je potrebné dáta prepísať do HTS)

Věkové rozpätie: adolescenti a dospelá populácia

Využitie: psychológia práce a organizácie, personálna
psychológia

Metoda kategorie A

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Metóda môže byť administrovaná vo verzii pero-papier alebo prostredníctvom HTS. Vyhodnocovanie je vzhľadom k náročnosti možné len prostredníctvom HTS (v prípade administrácie formou pero-papier je potrebné dáta prepísať do HTS).

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Charakteristika metody
 

GPOP je dotazníková metóda, používaná pre porozumenie osobnosti v kontexte Jungovskej typológie. Vychádza z nasledujúcich predpokladov:

  • Rozdiely v osobnosti sa prejavujú rozdielnymi preferenciami správania.
  • Rôzne preferencie sa dajú priradiť k desiatim globálnym škálam, kombinovaným do dvojíc:
  • extraverzia (E) a introverzia (I) – zdroj psychickej energie
  • pociťovanie (S) a intuícia (N) – spôsob vnímania reality
  • myslenie (T) a cítenie (F) – spôsob rozhodovania
  • napätie a uvoľnenie – forma reakcie na stres

Na tomto mieste uvádzame stručný popis jednotlivých škál
 

Na základe odpovedí na 116 otázok dotazníka sa určí osobnostný typ zo 16 osobnostných vzorcov. Ku každej dimenzii (dimenzia je dvojica globálnych škál) je priradených 5 konštruktov (pomocné škály), ktoré ešte presnejšie opisujú individuálne rozdiely.

KRÁTKE OPISY 16 TYPOV.

Výstupom z metódy je okrem opisu taktiež podrobná záverečná správa v rátane analýzy preferencií v rámci jednotlivých globálnych škál a ich subškál.
 

Pozrite si (skrátenú) ukážku výstupu skúšobného testovania GPOP v HTS.
 

GPOP SK - príručka vo formáte PDF na CD (pro účastníky kurzu GPOP zdarma)   500,- Kč   Obj.č. 050-7102
Verze pro HTS 5 440,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).