Off 01

HCR-20 - Hodnocení rizika násilného chování, Verze 2

Příručka pro management rizika násilného chování

Hcr 20 obalka

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2016

Česká adaptace HCR-20, Assessing Risk for Violence, Version 2, autorů Christopher D. Webster, Kevin S. Douglas, Derek Eaves, Stephen D. Hart
a
Česká adaptace HCR-20, Violence Risk Management, Companion Guide, editorů Kevin S. Douglas, Christopher D. Webster, Stephen D. Hart, Derek Eaves, James R. P. Ogloff

Autoři české verze: R. Ptáček, J. Vevera

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír

Charakteristika a využití (Z předmluvy Doc. PhDr. et PhDr. Radka Ptáčka, Ph.D.):

Metoda HCR-20 představuje moderní metodu hodnocení rizika budoucího násilí. V této oblasti je tato metoda nejčastěji citovanou a obvykle uváděnou jako „zlatý standard“. Nejde o klasický psychologický test a v podstatě ani o obvyklou hodnotící škálu. Autoři uvádějí, že se jedná o „seznam rizikových faktorů pro násilné chování“, který obsahuje celkem 20 položek, uspořádaných do 3 oblastí – anamnestické položky (10 položek, označeny H), položky hodnotící aktuální klinický stav (5 položek, označeny C) a položky zaměřené na budoucí zvládání rizika (5 položek, označeny R). HCR-20 zahrnuje proměnné, které zohledňují minulost, přítomnost i budoucnost hodnocené osoby. Samotné hodnocení se nezakládá pouze na rozhovoru s posuzovaným, ale je pro něj třeba využít i další informace jako např. spisový materiál, informace od ošetřujícího lékaře atp. Celý proces hodnocení, tak jako jeho výsledek, je tedy relativně komplexní. Autoři uvádějí, že metoda je primárně určena pro odborníky z oblasti duševního zdraví. Tedy primárně psychology a psychiatry, i když zvláště v oblasti výzkumu je možné, aby metoda byla využívána i odborníky z příbuzných oborů.
Metoda je rozdělena na dva oddíly. První oddíl je tvořen samotnou metodou hodnocení dle HCR-20, a druhý oddíl, který navazuje na výsledky hodnocení, zahrnuje management rizika násilného chování. HCR-20 je tedy celkovým přístupem k hodnocení a managementu rizikového/násilného chování. Metoda nachází uplatnění nejen v oblasti psychologie a psychiatrie, ale též ve vězeňství, bezpečnostních složkách a justici. Uživatelům tato česká verze nabízí také vzor vyhodnocovacího listu.

Příručka   750,- Kč   Obj.č. 209

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).