Off_01

Hogrefe Testsystem - verze 5

V distribuci je HTS 5, nabízející práci s elektronickými verzemi psychodiagnostických metod prostřednictvím on-line portálu (administraci, vyhodnocování, archivaci a zpracování výsledků). HTS 5 může být používán v mnoha operačních systémech.

Nabízí kromě intuitivních pracovních postupů a designu, odpovídajícího nárokům psychodiagnostických metod, také další možnosti, např. administraci s použitím tabletu a dalších technologií, dále možnost výběru norem a škál standardního skórování nebo export dat.
Kromě standardních číselných a grafických výstupů nabízí HTS 5 pro některé metody také závěrečné textové zprávy, ve kterých jsou srozumitelně vysvětleny výsledky testů a mohou tak sloužit jako zpětná vazba testovaným osobám i jako informace klientům, kteří nedisponují odbornými znalostmi psychodiagnostiky.

Testy je možné administrovat prostřednictvím on-line portálu.

HTS 5 – On-line portál vyžaduje prohlížeč s podporou Javascriptu a se zapnutými Cookies. Podporovány jsou následující prohlížeče: Firefox od verze 18, Chrome, Internet Explorer od verze 9, Microsoft Edge a Safari (Mac OS) od verze 5.

Výsledky testů budou prezentovány ve formátu PDF (Portable document format). Budete proto potřebovat jeden z dostupných programů pro čtení PDF dokumentů, např. Adobe Reader nebo Gnome Evince.
Administrace na tabletech je podporována pro tyto systémy: Rozlišení obrazovky 980 × 600 pixel, Apple iPad od verze 4 se Safari, Android od verze 4.2 s Chromem.

Uživatelskou příručku k programu HTS 5 naleznete zde

 
 

Možnosti administrace psychodiagnostických metod (testování)

Metody v HTS 5 je možné využít jednak prostřednictvím jednorázového internetového testování anebo jako uživatel jedné ze tří verzí, které jsou založeny na systému kreditů:

Základní verze Verze HR Plná verze
 • lokální testování
 • internetové testování
 • rychlé zadávání dat
 • export dat
 • lokální testování
 • internetové testování
 • rychlé zadávání dat
 • export dat
 • porovnání profilů
 • ranking – pořadí osob
 • skupinová analýza
 • lokální testování
 • internetové testování
 • rychlé zadávání dat
 • export dat
 • porovnání profilů
 • ranking – pořadí osob
 • skupinová analýza
 • intraindividuální srovnání

Jednorázové internetové testování

Umožňuje jednotlivé on-line testování bez zakoupení Základní, HR nebo Plné verze HTS 5. Výstupy a závěrečná zpráva obsahují veškeré funkce, které nabízí HR verze.

Základní verze

Umožňuje jednoduché a rychlé testování s využitím zvolených psychodiagnostických metod. Nabízí standardní číselné a grafické výstupy a pro vybrané metody také textové závěrečné zprávy.

HR verze

Tato verze je vytvořena speciálně pro HR oblast. Kromě všech funkcí Základní verze poskytuje navíc možnost porovnání profilů a ranking – pořadí osob, které jsou využitelné především pro interindividuální porovnání výsledků.

Plná verze

V plné verzi má uživatel k dispozici všechny moduly, které HTS 5 nabízí. Kromě všech možností HR verze zahrnuje také funkci intraindividuálního srovnávání výsledků.

Popis jednotlivých funkcí

Rychlé zadávání dat

Systém HTS umožňuje také vyhodnocení výsledků testů administrovaných způsobem tužka-papír. Usnadňuje tak pracné vyhodnocování pomocí šablon apod.

Export dat

Výsledky metod je možné ze systému HTS 5 exportovat do různých formátů.

Porovnávání profilů

Tento modul umožňuje porovnávání více testovaných osob podle stanovených kriterií. Pro vyhodnocení je možné vložit více administrovaných metod. Podle zvolených údajů je možno předem vložit individuální profil určité profesní pozice a porovnat s tímto profilem dosažené výsledky jednotlivých kandidátů.

Ranking – pořadí osob

Pomocí této funkce lze vytvořit pořadí testovaných osob podle výsledků jednoho či více testů. Vybrané osoby je možné znovu testovat a řadit.

Skupinová analýza

Pomocí této funkce jsou srovnávány výsledky jednoho testu pro skupinu probandů. Vyhodnocení nabízí kromě skupinového profilu také údaje popisné statistiky jednotlivých položek a škál testu (půměr, standardní odchylku, minimální a maximální hodnotu).

Intraindinviduální srovnání

Tato varianta hodnocení umožňuje srovnání výsledků testu u jednoho probanda v průběhu času. Je možné graficky znázornit požadovanou škálu jednotlivě nebo více škál souhrnně.

Informace k on-line portálu

Uživatel Základní, HR verze i Plné verze si zakoupí licenci na období jednoho roku a pro tuto licenci si dokupuje libovolný počet testů a jejich administrací ve formě kreditů (jedna administrace se rovná jeden kredit). Cena placeného přístupu je stanovena na 12 měsíců (od ledna do prosince) a může být libovolně prodlužována. Při zakoupení licence v průběhu kalendářního roku bude účtována pouze cena pro zbývající období.
Nevyčerpané kredity pro jednotlivé testy mohou být využity při prodloužení licence.

Využívat HTS 5 a testy, které jsou aktuálně v distribuci (připravujeme distribuci IST 2000 R, LJI a dalších testů), lze formou placeného uživatelského přístupu prostřednictvím Základní, HR nebo Plné verze anebo formou jednorázového internetového testování. Formy se liší cenou jednotlivých administrací.

Základní verze - on-line portál (roční licence)   1600,- Kč   Obj.č. 511
Verze HR - on-line portál (roční licence)   2600,- Kč   Obj.č. 512
Plná verze - on-line portál (roční licence)   3200,- Kč   Obj.č. 513
Jednorázová sleva při přechodu z HTS 4 na HTS 5   -2000,- Kč   Obj.č. -

 

Metody pro HTS 5
(ceny kreditů - uvedena je cena za 1 kredit)
BIP - Bochumský inventář profesních charakteristik osobnosti - verze pro HTS 5
BIP - Jednorázové on-line testování   440,- Kč   Obj.č. 51091
BIP - Základní verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51092-1
BIP - Základní verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51092-2
BIP - Základní verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51092-3
BIP - Základní verze ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51092-4
BIP - Verze HR ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51093-1
BIP - Verze HR ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51093-2
BIP - Verze HR ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51093-3
BIP - Verze HR ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51093-4
BIP - Plná verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51094-1
BIP - Plná verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51094-2
BIP - Plná verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51094-3
BIP - Plná verze ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51094-4
BIP SK - Bochumský inventár profesijných charakteristík osobnosti - verze pro HTS 5
BIP SK - Jednorázové on-line testování   440,- Kč   Obj.č. 57071
BIP SK - Základní verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 57072-1
BIP SK - Základní verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 57072-2
BIP SK - Základní verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 57072-3
BIP SK - Základní verze ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 57072-4
BIP SK - Verze HR ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 57073-1
BIP SK - Verze HR ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 57073-2
BIP SK - Verze HR ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 57073-3
BIP SK - Verze HR ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 57073-4
BIP SK - Plná verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 57074-1
BIP SK - Plná verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 57074-2
BIP SK - Plná verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 57074-3
BIP SK - Plná verze ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 57074-4
BOMAT-short: Bochumský maticový test - krátká verze - verze pro HTS 5
BOMAT-short - Jednorázové testování   220,- Kč   Obj.č. 51851
BOMAT-short - Základní verze ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51852-1
BOMAT-short - Základní verze ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51852-2
BOMAT-short - Základní verze ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51852-3
BOMAT-short - Základní verze ( 200 a více kreditů)   30,- Kč   Obj.č. 51852-4
BOMAT-short - Verze HR ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51853-1
BOMAT-short - Verze HR ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51853-2
BOMAT-short - Verze HR ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51853-3
BOMAT-short - Verze HR ( 200 a více kreditů)   30,- Kč   Obj.č. 51853-4
BOMAT-short - Plná verze ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51854-1
BOMAT-short - Plná verze ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51854-2
BOMAT-short - Plná verze( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51854-3
BOMAT-short - Plná verze ( 200 a více kreditů)   30,- Kč   Obj.č. 51854-4
BRIEF - Škála hodnocení exekutivních funkcí u dětí - verze pro HTS 5
BRIEF - Jednorázové on-line testování   220,- Kč   Obj.č. 51811
BRIEF - Základní verze ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51812-1
BRIEF - Základní verze ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51812-2
BRIEF - Základní verze ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51812-3
BRIEF - Základní verze ( 200 a více kreditů)   30,- Kč   Obj.č. 51812-4
BRIEF - Verze HR ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51813-1
BRIEF - Verze HR ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51813-2
BRIEF - Verze HR ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51813-3
BRIEF - Verze HR ( 200 a více kreditů)   30,- Kč   Obj.č. 51813-4
BRIEF - Plná verze ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51814-1
BRIEF - Plná verze ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51814-2
BRIEF - Plná verze ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51814-3
BRIEF - Plná verze ( 200 a více kreditů)   30,- Kč   Obj.č. 51814-4
CFT 20-R - Cattellův test fluidní inteligence
CFT 20-R - Jednorázové on-line testování   220,- Kč   Obj.č. 51961
CFT 20-R - Základní verze ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51962-1
CFT 20-R - Základní verze ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51962-2
CFT 20-R - Základní verze ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51962-3
CFT 20-R - Základní verze ( 200 a více kreditů)   40,- Kč   Obj.č. 51962-4
CFT 20-R - Verze HR ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51963-1
CFT 20-R - Verze HR ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51963-2
CFT 20-R - Verze HR ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51963-3
CFT 20-R - Verze HR ( 200 a více kreditů)   40,- Kč   Obj.č. 51963-4
CFT 20-R - Plná verze ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51964-1
CFT 20-R - Plná verze ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51964-2
CFT 20-R - Plná verze ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51964-3
CFT 20-R - Plná verze ( 200 a více kreditů)   40,- Kč   Obj.č. 51964-4
Vigilanční test - CompACT-Vi - verze pro HTS 5
CompACT-Vi - Jednorázové on-line testování   440,- Kč   Obj.č. 51821
CompACT-Vi - Základní verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51822-1
CompACT-Vi - Základní verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51822-2
CompACT-Vi - Základní verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51822-3
CompACT-Vi - Základní verze ( 200 a více kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51822-4
CompACT-Vi - Verze HR ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51823-1
CompACT-Vi - Verze HR ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51823-2
CompACT-Vi - Verze HR ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51823-3
CompACT-Vi - Verze HR ( 200 a více kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51823-4
CompACT-Vi - Plná verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51824-1
CompACT-Vi - Plná verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51824-2
CompACT-Vi - Plná verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51824-3
CompACT-Vi - Plná verze ( 200 a více kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51824-4
Test pozornosti d2-R
d2-R - Jednorázové on-line testování   220,- Kč   Obj.č. 52001
d2-R - Základní verze ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 52002-1
d2-R - Základní verze ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 52002-2
d2-R - Základní verze ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 52002-3
d2-R - Základní verze ( 200 a více kreditů)   40,- Kč   Obj.č. 52002-4
d2-R - Verze HR ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 52003-1
d2-R - Verze HR ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 52003-2
d2-R - Verze HR ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 52003-3
d2-R - Verze HR ( 200 a více kreditů)   40,- Kč   Obj.č. 52003-4
d2-R - Plná verze ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 52004-1
d2-R - Plná verze ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 52004-2
d2-R - Plná verze ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 52004-3
d2-R - Plná verze ( 200 a více kreditů)   40,- Kč   Obj.č. 52004-4
Test pozornosti d2-R
d2-R SK - Jednorázové on-line testování   220,- Kč   Obj.č. 57111
d2-R SK - Základní verze ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 57112-1
d2-R SK - Základní verze ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 57112-2
d2-R SK - Základní verze ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 57112-3
d2-R SK - Základní verze ( 200 a více kreditů)   40,- Kč   Obj.č. 57112-4
d2-R SK - Verze HR ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 57113-1
d2-R SK - Verze HR ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 57113-2
d2-R SK - Verze HR ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 57113-3
d2-R SK - Verze HR ( 200 a více kreditů)   40,- Kč   Obj.č. 57113-4
d2-R SK - Plná verze ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 57114-1
d2-R SK - Plná verze ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 57114-2
d2-R SK - Plná verze ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 57114-3
d2-R SK - Plná verze ( 200 a více kreditů)   40,- Kč   Obj.č. 57114-4
Test pozornosti d2 - verze pro HTS 5
d2 - Jednorázové testování   220,- Kč   Obj.č. 51001
d2 - Základní verze ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51002-1
d2 - Základní verze ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51002-2
d2 - Základní verze ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51002-3
d2 - Základní verze ( 200 a více kreditů)   30,- Kč   Obj.č. 51002-4
d2 - Verze HR ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51003-1
d2 - Verze HR ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51003-2
d2 - Verze HR ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51003-3
d2 - Verze HR ( 200 a více kreditů)   30,- Kč   Obj.č. 51003-4
d2 - Plná verze ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51004-1
d2 - Plná verze ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51004-2
d2 - Plná verze ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51004-3
d2 - Plná verze ( 200 a více kreditů)   30,- Kč   Obj.č. 51004-4
GPOP - Dotazník typologie osobnosti - verze pro HTS 5
GPOP - Jednorázové on-line testování   440,- Kč   Obj.č. 51201
GPOP - Základní verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51202-1
GPOP - Základní verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51202-2
GPOP - Základní verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51202-3
GPOP - Základní verze ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51202-4
GPOP - Verze HR ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51203-1
GPOP - Verze HR ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51203-2
GPOP - Verze HR ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51203-3
GPOP - Verze HR ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51203-4
GPOP - Plná verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51204-1
GPOP - Plná verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51204-2
GPOP - Plná verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51204-3
GPOP - Plná verze ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51204-4
GPOP - Dotazník typológie osobnosti - verzia pre HTS 5
GPOP SK - Jednorázové testování   440,- Kč   Obj.č. 57101
GPOP SK - Základní verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 57102-1
GPOP SK - Základní verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 57102-2
GPOP SK - Základní verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 57102-3
GPOP SK - Základní verze ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 57102-4
GPOP SK - Verze HR ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 57103-1
GPOP SK - Verze HR ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 57103-2
GPOP SK - Verze HR ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 57103-3
GPOP SK - Verze HR ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 57103-4
GPOP SK - Plná verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 57104-1
GPOP SK - Plná verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 57104-2
GPOP SK - Plná verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 57104-3
GPOP SK - Plná verze ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 57104-4
Test struktury inteligence I-S-T 2000 R
I-S-T 2000 R - Jednorázové on-line testování   440,- Kč   Obj.č. 51021
I-S-T 2000 R - Základní verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51022-1
I-S-T 2000 R - Základní verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51022-2
I-S-T 2000 R - Základní verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51022-3
I-S-T 2000 R - Základní verze ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51022-4
I-S-T 2000 R - Verze HR ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51023-1
I-S-T 2000 R - Verze HR ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51023-2
I-S-T 2000 R - Verze HR ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51023-3
I-S-T 2000 R - Verze HR ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51023-4
I-S-T 2000 R - Plná verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51024-1
I-S-T 2000 R - Plná verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51024-2
I-S-T 2000 R - Plná verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51024-3
I-S-T 2000 R - Plná verze ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51024-4
Test štruktúry inteligencie I-S-T 2000 R
I-S-T 2000 R SK - Jednorázové on-line testování   440,- Kč   Obj.č. 57051
I-S-T 2000 R SK - Základní verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 57052-1
I-S-T 2000 R SK - Základní verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 57052-2
I-S-T 2000 R SK - Základní verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 57052-3
I-S-T 2000 R SK - Základní verze ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 57052-4
I-S-T 2000 R SK - Verze HR ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 57053-1
I-S-T 2000 R SK - Verze HR ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 57053-2
I-S-T 2000 R SK - Verze HR ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 57053-3
I-S-T 2000 R SK - Verze HR ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 57053-4
I-S-T 2000 R SK - Plná verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 57054-1
I-S-T 2000 R SK - Plná verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 57054-2
I-S-T 2000 R SK - Plná verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 57054-3
I-S-T 2000 R SK - Plná verze ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 57054-4
ISK - Inventář sociálních kompetencí - verze pro HTS 5
ISK - Jednorázové on-line testování   220,- Kč   Obj.č. 52051
ISK - Základní verze ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 52052-1
ISK - Základní verze ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 52052-2
ISK - Základní verze ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 52052-3
ISK - Základní verze ( 200 a více kreditů)   40,- Kč   Obj.č. 52052-4
ISK - Verze HR ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 52053-1
ISK - Verze HR ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 52053-2
ISK - Verze HR ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 52053-3
ISK - Verze HR ( 200 a více kreditů)   40,- Kč   Obj.č. 52053-4
ISK - Plná verze ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 52054-1
ISK - Plná verze ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 52054-2
ISK - Plná verze ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 52054-4
ISK - Plná verze ( 200 a více kreditů)   40,- Kč   Obj.č. 52054-4
Leadership Judgement Indicator - LJI
LJI - Jednorázové on-line testování   660,- Kč   Obj.č. 51381
LJI - Základní verze ( 1-9 kreditů)   415,- Kč   Obj.č. 51382-1
LJI - Základní verze ( 10-49 kreditů)   330,- Kč   Obj.č. 51382-2
LJI - Základní verze ( 50-199 kreditů)   180,- Kč   Obj.č. 51382-3
LJI - Základní verze ( 200 a více kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51382-4
LJI - Verze HR ( 1-9 kreditů)   415,- Kč   Obj.č. 51383-1
LJI - Verze HR ( 10-49 kreditů)   330,- Kč   Obj.č. 51383-2
LJI - Verze HR ( 50-199 kreditů)   180,- Kč   Obj.č. 51383-3
LJI - Verze HR ( 200 a více kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51383-4
LJI - Plná verze ( 1-9 kreditů)   415,- Kč   Obj.č. 51384-1
LJI - Plná verze ( 10-49 kreditů)   330,- Kč   Obj.č. 51384-2
LJI - Plná verze ( 50-199 kreditů)   180,- Kč   Obj.č. 51384-3
LJI - Plná verze ( 200 a více kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51384-4
Dotazník motivácie k výkonu - LMI SK
LMI (SK) - Jednorázové on-line testování   440,- Kč   Obj.č. 57091
LMI (SK) - Základní verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 57092-1
LMI (SK) - Základní verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 57092-2
LMI (SK) - Základní verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 57092-3
LMI (SK) - Základní verze ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 57092-4
LMI (SK) - Verze HR ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 57093-1
LMI (SK) - Verze HR ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 57093-2
LMI (SK) - Verze HR ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 57093-3
LMI (SK) - Verze HR ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 57093-4
LMI (SK) - Plná verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 57094-1
LMI (SK) - Plná verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 57094-2
LMI (SK) - Plná verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 57094-3
LMI (SK) - Plná verze ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 57094-4
LMI - Dotazník motivace k výkonu - verze pro HTS 5
LMI - Jednorázové on-line testování   440,- Kč   Obj.č. 51151
LMI - Základní verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51152-1
LMI - Základní verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51152-2
LMI - Základní verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51152-3
LMI - Základní verze ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51152-4
LMI - Verze HR ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51153-1
LMI - Verze HR ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51153-2
LMI - Verze HR ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51153-3
LMI - Verze HR ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51153-4
LMI - Plná verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51154-1
LMI - Plná verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51154-2
LMI - Plná verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51154-3
LMI - Plná verze ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51154-4
MSCEIT - Test emoční inteligence - verze pro HTS 5
MSCEIT - Jednorázové on-line testování   440,- Kč   Obj.č. 51421
MSCEIT - Základní verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51422-1
MSCEIT - Základní verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51422-2
MSCEIT - Základní verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51422-3
MSCEIT - Základní verze ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51422-4
MSCEIT - Verze HR ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51423-1
MSCEIT - Verze HR ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51423-2
MSCEIT - Verze HR ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51423-3
MSCEIT - Verze HR ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51423-4
MSCEIT - Plná verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51424-1
MSCEIT - Plná verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51424-2
MSCEIT - Plná verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51424-3
MSCEIT - Plná verze ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51424-4
NEO osobnostní inventář- NEO-PI-R - verze pro HTS 5
NEO-PI-R - Jednorázové testování   440,- Kč   Obj.č. 51271
NEO-PI-R - Základní verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51272-1
NEO-PI-R - Základní verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51272-2
NEO-PI-R - Základní verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51272-3
NEO-PI-R - Základní verze ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51272-4
NEO-PI-R - Verze HR ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51273-1
NEO-PI-R - Verze HR ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51273-2
NEO-PI-R - Verze HR ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51273-3
NEO-PI-R - Verze HR ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51273-4
NEO-PI-R - Plná verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51274-1
NEO-PI-R - Plná verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51274-2
NEO-PI-R - Plná verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51274-3
NEO-PI-R - Plná verze ( 200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51274-4
NEO pětifaktorový osobnostní inventář - verze pro HTS 5
NEO-FFI - Jednorázové testování   220,- Kč   Obj.č. 51061
NEO-FFI - Základní verze ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51062-1
NEO-FFI - Základní verze ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51062-2
NEO-FFI - Základní verze ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51062-3
NEO-FFI - Základní verze ( 200 a více kreditů)   30,- Kč   Obj.č. 51062-4
NEO-FFI - Verze HR ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51063-1
NEO-FFI - Verze HR ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51063-2
NEO-FFI - Verze HR ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51063-3
NEO-FFI - Verze HR ( 200 a více kreditů)   30,- Kč   Obj.č. 51063-4
NEO-FFI - Plná verze ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51064-1
NEO-FFI - Plná verze ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51064-2
NEO-FFI - Plná verze( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51064-3
NEO-FFI - Plná verze ( 200 a více kreditů)   30,- Kč   Obj.č. 51064-4
NEO osobnostní inventář-3 - verze pro HTS 5
NEO-PI-3 - Jednorázové testování   440,- Kč   Obj.č. 51931
NEO-PI-3 - Základní verze (1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51932-1
NEO-PI-3 - Základní verze (10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51932-2
NEO-PI-3 - Základní verze (50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51932-3
NEO-PI-3 - Základní verze (200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51932-4
NEO-PI-3 - Verze HR (1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51933-1
NEO-PI-3 - Verze HR (10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51933-2
NEO-PI-3 - Verze HR (50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51933-3
NEO-PI-3 - Verze HR (200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51933-4
NEO-PI-3 - Plná verze (1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51934-1
NEO-PI-3 - Plná verze (10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51934-2
NEO-PI-3 - Plná verze (50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51934-3
NEO-PI-3 - Plná verze (200 a více kreditů)   80,- Kč   Obj.č. 51934-4
PSSI - Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti - verze pro HTS 5
PSSI - Jednorázové testování   440,- Kč   Obj.č. 51101
PSSI - Základní verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51102-1
PSSI - Základní verze ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51102-2
PSSI - Základní verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51102-3
PSSI - Základní verze ( 200 a více kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51102-4
PSSI - Verze HR ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51103-1
PSSI - Verze HR ( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51103-2
PSSI - Verze HR ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51103-3
PSSI - Verze HR ( 200 a více kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51103-4
PSSI - Plná verze ( 1-9 kreditů)   275,- Kč   Obj.č. 51104-1
PSSI - Plná verze( 10-49 kreditů)   220,- Kč   Obj.č. 51104-2
PSSI - Plná verze ( 50-199 kreditů)   120,- Kč   Obj.č. 51104-3
PSSI - Plná verze ( 200 a více kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51104-4
SVF 78 - Strategie zvládání stresu - verze pro HTS 5
SVF 78 - Jednorázové on-line testování   220,- Kč   Obj.č. 51241
SVF 78 - Základní verze ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51242-1
SVF 78 - Základní verze ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51242-2
SVF 78 - Základní verze ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51242-3
SVF 78 - Základní verze ( 200 a více kreditů)   40,- Kč   Obj.č. 51242-4
SVF 78 - Verze HR ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51243-1
SVF 78 - Verze HR ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51243-2
SVF 78 - Verze HR ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51243-3
SVF 78 - Verze HR ( 200 a více kreditů)   40,- Kč   Obj.č. 51243-4
SVF 78 - Plná verze ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51244-1
SVF 78 - Plná verze ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51244-2
SVF 78 - Plná verze ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51244-3
SVF 78 - Plná verze ( 200 a více kreditů)   40,- Kč   Obj.č. 51244-4
Vídeňský maticový test - verze pro HTS 5
VMT - Jednorázové on-line testování   220,- Kč   Obj.č. 51171
VMT - Základní verze ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51172-1
VMT - Základní verze ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51172-2
VMT - Základní verze ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51172-3
VMT - Základní verze ( 200 a více kreditů)   40,- Kč   Obj.č. 51172-4
VMT - Verze HR ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51173-1
VMT - Verze HR ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51173-2
VMT - Verze HR ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51173-3
VMT - Verze HR ( 200 a více kreditů)   40,- Kč   Obj.č. 51173-4
VMT - Plná verze ( 1-9 kreditů)   165,- Kč   Obj.č. 51174-1
VMT - Plná verze ( 10-49 kreditů)   110,- Kč   Obj.č. 51174-2
VMT - Plná verze ( 50-199 kreditů)   60,- Kč   Obj.č. 51174-3
VMT - Plná verze ( 200 a více kreditů)   40,- Kč   Obj.č. 51174-4

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Při využívání přístupu k on-line portálu HTS 5 je třeba jednotlivé administrace testů zvlášť objednat a zakoupit. Cena jednotlivých administrací u formy on-line portálu je nižší než jednorázového on-line testování. Tyto formy jsou určeny především pro uživatele, kteří testují častěji.