Off 01

Hogrefe Testsystem - verze 5

HTS 5 umožňuje práci s elektronickými verzemi psychodiagnostických metod prostřednictvím on-line portálu (administraci, vyhodnocování, archivaci a zpracování výsledků). HTS 5 může být používán v mnoha operačních systémech.

Nabízí kromě intuitivních pracovních postupů a designu, odpovídajícího nárokům psychodiagnostických metod, také další možnosti, např. administraci s použitím tabletu a dalších technologií, dále možnost výběru norem a škál standardního skórování nebo export dat.
Kromě standardních číselných a grafických výstupů nabízí HTS 5 pro některé metody také závěrečné textové zprávy, ve kterých jsou srozumitelně vysvětleny výsledky testů a mohou tak sloužit jako zpětná vazba testovaným osobám i jako informace klientům, kteří nedisponují odbornými znalostmi psychodiagnostiky.

Testy je možné administrovat prostřednictvím on-line portálu.

HTS 5 – On-line portál vyžaduje prohlížeč s podporou Javascriptu a se zapnutými Cookies. Podporovány jsou následující prohlížeče: Firefox od verze 18, Chrome, Internet Explorer od verze 9, Microsoft Edge a Safari (Mac OS) od verze 5.

Výsledky testů budou prezentovány ve formátu PDF (Portable document format). Budete proto potřebovat jeden z dostupných programů pro čtení PDF dokumentů, např. Adobe Reader nebo Gnome Evince.
Administrace na tabletech je podporována pro tyto systémy: Rozlišení obrazovky 980 × 600 pixel, Apple iPad od verze 4 se Safari, Android od verze 4.2 s Chromem.

Uživatelskou příručku k programu HTS 5 naleznete zde

 
 

Možnosti administrace psychodiagnostických metod (testování)

Metody v HTS 5 je možné využít jednak prostřednictvím jednorázového internetového testování anebo jako uživatel jedné ze tří verzí, které jsou založeny na systému kreditů:

Základní verze Verze HR Plná verze
 • lokální testování
 • internetové testování
 • rychlé zadávání dat
 • export dat
 • lokální testování
 • internetové testování
 • rychlé zadávání dat
 • export dat
 • porovnání profilů
 • ranking – pořadí osob
 • skupinová analýza
 • lokální testování
 • internetové testování
 • rychlé zadávání dat
 • export dat
 • porovnání profilů
 • ranking – pořadí osob
 • skupinová analýza
 • intraindividuální srovnání

Jednorázové internetové testování

Umožňuje jednotlivé on-line testování bez zakoupení Základní, HR nebo Plné verze HTS 5. Výstupy a závěrečná zpráva obsahují veškeré funkce, které nabízí HR verze.

Základní verze

Umožňuje jednoduché a rychlé testování s využitím zvolených psychodiagnostických metod. Nabízí standardní číselné a grafické výstupy a pro vybrané metody také textové závěrečné zprávy.

HR verze

Tato verze je vytvořena speciálně pro HR oblast. Kromě všech funkcí Základní verze poskytuje navíc možnost porovnání profilů a ranking – pořadí osob, které jsou využitelné především pro interindividuální porovnání výsledků.

Plná verze

V plné verzi má uživatel k dispozici všechny moduly, které HTS 5 nabízí. Kromě všech možností HR verze zahrnuje také funkci intraindividuálního srovnávání výsledků.

Popis jednotlivých funkcí

Rychlé zadávání dat

Systém HTS umožňuje také vyhodnocení výsledků testů administrovaných způsobem tužka-papír. Usnadňuje tak pracné vyhodnocování pomocí šablon apod.

Export dat

Výsledky metod je možné ze systému HTS 5 exportovat do různých formátů.

Porovnávání profilů

Tento modul umožňuje porovnávání více testovaných osob podle stanovených kriterií. Pro vyhodnocení je možné vložit více administrovaných metod. Podle zvolených údajů je možno předem vložit individuální profil určité profesní pozice a porovnat s tímto profilem dosažené výsledky jednotlivých kandidátů.

Ranking – pořadí osob

Pomocí této funkce lze vytvořit pořadí testovaných osob podle výsledků jednoho či více testů. Vybrané osoby je možné znovu testovat a řadit.

Skupinová analýza

Pomocí této funkce jsou srovnávány výsledky jednoho testu pro skupinu probandů. Vyhodnocení nabízí kromě skupinového profilu také údaje popisné statistiky jednotlivých položek a škál testu (půměr, standardní odchylku, minimální a maximální hodnotu).

Intraindinviduální srovnání

Tato varianta hodnocení umožňuje srovnání výsledků testu u jednoho probanda v průběhu času. Je možné graficky znázornit požadovanou škálu jednotlivě nebo více škál souhrnně.

Informace k on-line portálu

Uživatel Základní, HR verze i Plné verze si zakoupí licenci na období jednoho roku od data zakoupení a pro tuto licenci si dokupuje libovolný počet testů a jejich administrací ve formě kreditů (jedna administrace se rovná jeden kredit). Přístup k portálu je možné zakoupit na jeden nebo více roků.
Nevyčerpané kredity pro jednotlivé testy mohou být využity při prodloužení licence.

Využívat HTS 5 a testy, které jsou aktuálně v distribuci (připravujeme distribuci Conners 3, SCL 90-S a dalších metod), lze formou placeného uživatelského přístupu prostřednictvím Základní, HR nebo Plné verze anebo formou jednorázového internetového testování. Formy se liší cenou jednotlivých administrací.

Nově nyní nabízíme možnost si k jednomu uživatelskému účtu dokoupit za zvýhodněnou cenu (50 %) více uživatelských přístupů pro administrátory: v rámci jedné organizace může takto pracovat nezávisle více administrátorů a využívat společně kredity, které byly centrálně zakoupeny. Tato možnost je připravena především pro pracoviště s více psychology, kteří díky ní nemusí kupovat několik ročních licencí za plnou cenu. Tuto možnost nabízíme pro každou verzi on-line portálu (Základní, HR i Plnou verzi) a lze ji zakoupit jak nově s novým uživatelským přístupem, tak je možné ji k již existujícímu uživatelskému účtu přikoupit. K jednomu uživatelskému účtu tak může být přiřazeno až 10 uživatelských přístupů celkem.

 
Základní verze - on-line portál (roční licence)   1600,- Kč   Obj.č. 511
Verze HR - on-line portál (roční licence)   2600,- Kč   Obj.č. 512
Plná verze - on-line portál (roční licence)   3200,- Kč   Obj.č. 513
 
Další přístup administrátora k Základní verzi   800,- Kč   Obj.č. 5110
Další přístup administrátora k Verzi HR   1300,- Kč   Obj.č. 5120
Další přístup administrátora k Plné verzi   1600,- Kč   Obj.č. 5130

 

Metody pro HTS 5

(ceny kreditů – uvedena je cena za 1 kredit)
Test deduktivního a kreativního myšlení - ASK - verze pro HTS 5
ASK - Jednorázové on-line testování   220,- Kč   Obj.č. 51911
ASK - 1-9 kreditů   165,- Kč   Obj.č. 51911-1
ASK - 10-49 kreditů   110,- Kč   Obj.č. 51911-2
ASK - 50-199 kreditů   60,- Kč   Obj.č. 51911-3
ASK - 200 a více kreditů   30,- Kč   Obj.č. 51911-4
BIP - Bochumský inventář profesních charakteristik osobnosti - verze pro HTS 5
BIP - Jednorázové on-line testování   440,- Kč   Obj.č. 51091
BIP - 1-9 kreditů   275,- Kč   Obj.č. 51091-1
BIP - 10-49 kreditů   220,- Kč   Obj.č. 51091-2
BIP - 50-199 kreditů   120,- Kč   Obj.č. 51091-3
BIP - 200 a více kreditů   80,- Kč   Obj.č. 51091-4
BIP SK - Bochumský inventár profesijných charakteristík osobnosti - verze pro HTS 5
BIP SK - Jednorázové on-line testování   440,- Kč   Obj.č. 57071
BIP SK - 1-9 kreditů   275,- Kč   Obj.č. 57071-1
BIP SK - 10-49 kreditů   220,- Kč   Obj.č. 57071-2
BIP SK - 50-199 kreditů   120,- Kč   Obj.č. 57071-3
BIP SK - 200 a více kreditů   80,- Kč   Obj.č. 57071-4
BOMAT-short: Bochumský maticový test - krátká verze - verze pro HTS 5
BOMAT-short - Jednorázové testování   220,- Kč   Obj.č. 51851
BOMAT-short - 1-9 kreditů   165,- Kč   Obj.č. 51851-1
BOMAT-short - 10-49 kreditů   110,- Kč   Obj.č. 51851-2
BOMAT-short - 50-199 kreditů   60,- Kč   Obj.č. 51851-3
BOMAT-short - 200 a více kreditů   30,- Kč   Obj.č. 51851-4
BRIEF - Škála hodnocení exekutivních funkcí u dětí -verze pro HTS 5
BRIEF - Jednorázové on-line testování   220,- Kč   Obj.č. 51811
BRIEF - 1-9 kreditů   165,- Kč   Obj.č. 51811-1
BRIEF - 10-49 kreditů   110,- Kč   Obj.č. 51811-2
BRIEF - 50-199 kreditů   60,- Kč   Obj.č. 51811-3
BRIEF - 200 a více kreditů   30,- Kč   Obj.č. 51811-4
CFT 20-R - Cattellův test fluidní inteligence
CFT 20-R - Jednorázové on-line testování   220,- Kč   Obj.č. 51961
CFT 20-R - 1-9 kreditů   165,- Kč   Obj.č. 51961-1
CFT 20-R - 10-49 kreditů   110,- Kč   Obj.č. 51961-2
CFT 20-R - 50-199 kreditů   60,- Kč   Obj.č. 51961-3
CFT 20-R - 200 a více kreditů   40,- Kč   Obj.č. 51961-4
Vigilanční test - CompACT-Vi - verze pro HTS 5
CompACT-Vi - Jednorázové on-line testování   440,- Kč   Obj.č. 51821
CompACT-Vi - 1-9 kreditů   275,- Kč   Obj.č. 51821-1
CompACT-Vi - 10-49 kreditů   220,- Kč   Obj.č. 51821-2
CompACT-Vi - 50-199 kreditů   120,- Kč   Obj.č. 51821-3
CompACT-Vi - 200 a více kreditů   60,- Kč   Obj.č. 51821-4
Test pozornosti d2-R
d2-R - Jednorázové on-line testování   220,- Kč   Obj.č. 52001
d2-R - 1-9 kreditů   165,- Kč   Obj.č. 52001-1
d2-R - 10-49 kreditů   110,- Kč   Obj.č. 52001-2
d2-R - 50-199 kreditů   60,- Kč   Obj.č. 52001-3
d2-R - 200 a více kreditů   40,- Kč   Obj.č. 52001-4
Test pozornosti d2-R
d2-R SK - Jednorázové on-line testování   220,- Kč   Obj.č. 57111
d2-R SK - 1-9 kreditů   165,- Kč   Obj.č. 57111-1
d2-R SK - 10-49 kreditů   110,- Kč   Obj.č. 57111-2
d2-R SK - 50-199 kreditů   60,- Kč   Obj.č. 57111-3
d2-R SK - 200 a více kreditů   40,- Kč   Obj.č. 57111-4
Test pozornosti d2 - verze pro HTS 5
d2 - Jednorázové testování   220,- Kč   Obj.č. 51001
d2 - 1-9 kreditů   165,- Kč   Obj.č. 51001-1
d2 - 10-49 kreditů   110,- Kč   Obj.č. 51001-2
d2 - 50-199 kreditů   60,- Kč   Obj.č. 51001-3
d2 - 200 a více kreditů   30,- Kč   Obj.č. 51001-4
GPOP - Dotazník typologie osobnosti - verze pro HTS 5
GPOP - Jednorázové on-line testování   440,- Kč   Obj.č. 51201
GPOP - 1-9 kreditů   275,- Kč   Obj.č. 51201-1
GPOP - 10-49 kreditů   220,- Kč   Obj.č. 51201-2
GPOP - 50-199 kreditů   120,- Kč   Obj.č. 51201-3
GPOP - 200 a více kreditů   80,- Kč   Obj.č. 51201-4
GPOP - Dotazník typológie osobnosti - verzia pre HTS 5
GPOP SK - Jednorázové testování   440,- Kč   Obj.č. 57101
GPOP SK - 1-9 kreditů   275,- Kč   Obj.č. 57101-1
GPOP SK - 10-49 kreditů   220,- Kč   Obj.č. 57101-2
GPOP SK - 50-199 kreditů   120,- Kč   Obj.č. 57101-3
GPOP SK - 200 a více kreditů   80,- Kč   Obj.č. 57101-4
Test struktury inteligence I-S-T 2000 R - verze pro HTS 5
I-S-T 2000 R - Jednorázové on-line testování   440,- Kč   Obj.č. 51021
I-S-T 2000 R - 1-9 kreditů   275,- Kč   Obj.č. 51021-1
I-S-T 2000 R - 10-49 kreditů   220,- Kč   Obj.č. 51021-2
I-S-T 2000 R - 50-199 kreditů   120,- Kč   Obj.č. 51021-3
I-S-T 2000 R - 200 a více kreditů   80,- Kč   Obj.č. 51021-4
Test štruktúry inteligencie I-S-T 2000 R
I-S-T 2000 R SK - Jednorázové on-line testování   440,- Kč   Obj.č. 57051
I-S-T 2000 R SK - 1-9 kreditů   275,- Kč   Obj.č. 57051-1
I-S-T 2000 R SK - 10-49 kreditů   220,- Kč   Obj.č. 57051-2
I-S-T 2000 R SK - 50-199 kreditů   120,- Kč   Obj.č. 57051-3
I-S-T 2000 R SK - 200 a více kreditů   80,- Kč   Obj.č. 57051-4
ISK - Inventář sociálních kompetencí - verze pro HTS 5
ISK - Jednorázové on-line testování   220,- Kč   Obj.č. 52051
ISK - 1-9 kreditů   165,- Kč   Obj.č. 52051-1
ISK - 10-49 kreditů   110,- Kč   Obj.č. 52051-2
ISK - 50-199 kreditů   60,- Kč   Obj.č. 52051-3
ISK - 200 a více kreditů   40,- Kč   Obj.č. 52051-4
ISK - Inventár sociálnych kompetencií - verze pro HTS 5
ISK SK - Jednorázové on-line testování   220,- Kč   Obj.č. 57141
ISK SK - 1-9 kreditů   165,- Kč   Obj.č. 57141-1
ISK SK - 10-49 kreditů   110,- Kč   Obj.č. 57141-2
ISK SK - 50-199 kreditů   60,- Kč   Obj.č. 57141-3
ISK SK - 200 a více kreditů   40,- Kč   Obj.č. 57141-4
Test struktury inteligence – Screening - verze pro HTS 5
IST-Screening - Jednorázové on-line testování   220,- Kč   Obj.č. 52081
IST-Screening - 1-9 kreditů   165,- Kč   Obj.č. 52081-1
IST-Screening - 10-49 kreditů   110,- Kč   Obj.č. 52081-2
IST-Screening - 50-199 kreditů   60,- Kč   Obj.č. 52081-3
IST-Screening - 200 a více kreditů   40,- Kč   Obj.č. 52081-4
Leadership Judgement Indicator - LJI
LJI - Jednorázové on-line testování   660,- Kč   Obj.č. 51381
LJI - 1-9 kreditů   415,- Kč   Obj.č. 51381-1
LJI - 10-49 kreditů   330,- Kč   Obj.č. 51381-2
LJI - 50-199 kreditů   180,- Kč   Obj.č. 51381-3
LJI - 200 a více kreditů   120,- Kč   Obj.č. 51381-4
Dotazník motivácie k výkonu - LMI SK
LMI (SK) - Jednorázové on-line testování   440,- Kč   Obj.č. 57091
LMI (SK) - 1-9 kreditů   275,- Kč   Obj.č. 57091-1
LMI (SK) - 10-49 kreditů   220,- Kč   Obj.č. 57091-2
LMI (SK) - 50-199 kreditů   120,- Kč   Obj.č. 57091-3
LMI (SK) - 200 a více kreditů   80,- Kč   Obj.č. 57091-4
LMI - Dotazník motivace k výkonu - verze pro HTS 5
LMI - Jednorázové on-line testování   440,- Kč   Obj.č. 51151
LMI - 1-9 kreditů   275,- Kč   Obj.č. 51151-1
LMI - 10-49 kreditů   220,- Kč   Obj.č. 51151-2
LMI - 50-199 kreditů   120,- Kč   Obj.č. 51151-3
LMI - 200 a více kreditů   80,- Kč   Obj.č. 51151-4
MSCEIT - Test emoční inteligence - verze pro HTS 5
MSCEIT - Jednorázové on-line testování   440,- Kč   Obj.č. 51421
MSCEIT - 1-9 kreditů   275,- Kč   Obj.č. 51421-1
MSCEIT - 10-49 kreditů   220,- Kč   Obj.č. 51421-2
MSCEIT - 50-199 kreditů   120,- Kč   Obj.č. 51421-3
MSCEIT - 200 a více kreditů   80,- Kč   Obj.č. 51421-4
NEO osobnostní inventář- NEO-PI-R - verze pro HTS 5
NEO-PI-R - Jednorázové testování   440,- Kč   Obj.č. 51271
NEO-PI-R - 1-9 kreditů   275,- Kč   Obj.č. 51271-1
NEO-PI-R - 10-49 kreditů   220,- Kč   Obj.č. 51271-2
NEO-PI-R - 50-199 kreditů   120,- Kč   Obj.č. 51271-3
NEO-PI-R - 200 a více kreditů   80,- Kč   Obj.č. 51271-4
NEO pětifaktorový osobnostní inventář - verze pro HTS 5
NEO-FFI - Jednorázové testování   220,- Kč   Obj.č. 51061
NEO-FFI - 1-9 kreditů   165,- Kč   Obj.č. 51061-1
NEO-FFI - 10-49 kreditů   110,- Kč   Obj.č. 51061-2
NEO-FFI - 50-199 kreditů   60,- Kč   Obj.č. 51061-3
NEO-FFI - 200 a více kreditů   30,- Kč   Obj.č. 51061-4
NEO osobnostní inventář-3 - verze pro HTS 5
NEO-PI-3 - Jednorázové testování   440,- Kč   Obj.č. 51931
NEO-PI-3 - 1-9 kreditů   275,- Kč   Obj.č. 51931-1
NEO-PI-3 - 10-49 kreditů   220,- Kč   Obj.č. 51931-2
NEO-PI-3 - 50-199 kreditů   120,- Kč   Obj.č. 51931-3
NEO-PI-3 - 200 a více kreditů   80,- Kč   Obj.č. 51931-4
PSSI - Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti - verze pro HTS 5
PSSI - Jednorázové testování   440,- Kč   Obj.č. 51101
PSSI - 1-9 kreditů   275,- Kč   Obj.č. 51101-1
PSSI - 10-49 kreditů   220,- Kč   Obj.č. 51101-2
PSSI - 50-199 kreditů   120,- Kč   Obj.č. 51101-3
PSSI - 200 a více kreditů   60,- Kč   Obj.č. 51101-4
Symptom-Checklist-90®-Standard - verze pro HTS 5
SCL-90®-S – Jednorázové on-line testování   220,- Kč   Obj.č. 52131
SCL-90®-S – 1-9 kreditů   165,- Kč   Obj.č. 52131-1
SCL-90®-S – 10-49 kreditů   110,- Kč   Obj.č. 52131-2
SCL-90®-S – 50-199 kreditů   60,- Kč   Obj.č. 52131-3
SCL-90®-S – 200 a více kreditů   30,- Kč   Obj.č. 52131-4
SVF 78 - Strategie zvládání stresu - verze pro HTS 5
SVF 78 - Jednorázové on-line testování   220,- Kč   Obj.č. 51241
SVF 78 - 1-9 kreditů   165,- Kč   Obj.č. 51241-1
SVF 78 - 10-49 kreditů   110,- Kč   Obj.č. 51241-2
SVF 78 - 50-199 kreditů   60,- Kč   Obj.č. 51241-3
SVF 78 - 200 a více kreditů   40,- Kč   Obj.č. 51241-4
Hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí (TSCYC) - verze pro HTS 5
TSCYC - Jednorázové on-line testování   220,- Kč   Obj.č. 52111
TSCYC - 1-9 kreditů   165,- Kč   Obj.č. 52111-1
TSCYC - 10-49 kreditů   110,- Kč   Obj.č. 52111-2
TSCYC - 50-199 kreditů   60,- Kč   Obj.č. 52111-3
TSCYC - 200 a více kreditů   40,- Kč   Obj.č. 52111-4
TVP - Inventář dopravně relevantních charakteristik osobnosti - verze pro HTS 5
TVP - Jednorázové testování   220,- Kč   Obj.č. 51921
TVP - 1-9 kreditů   165,- Kč   Obj.č. 51921-1
TVP - 10-49 kreditů   110,- Kč   Obj.č. 51921-2
TVP - 50-199 kreditů   60,- Kč   Obj.č. 51921-3
TVP - 200 a více kreditů   30,- Kč   Obj.č. 51921-4
Vídeňský maticový test - verze pro HTS 5
VMT - Jednorázové on-line testování   220,- Kč   Obj.č. 51171
VMT - 1-9 kreditů   165,- Kč   Obj.č. 51171-1
VMT - 10-49 kreditů   110,- Kč   Obj.č. 51171-2
VMT - 50-199 kreditů   60,- Kč   Obj.č. 51171-3
VMT - 200 a více kreditů   40,- Kč   Obj.č. 51171-4

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Při využívání přístupu k on-line portálu HTS 5 je třeba jednotlivé administrace testů zvlášť objednat a zakoupit. Cena jednotlivých administrací u formy on-line portálu je nižší než jednorázového on-line testování. Tyto formy jsou určeny především pro uživatele, kteří testují častěji.