Off 01

Test struktury inteligence I-S-T 2000 R

Ist

2. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2015

Autoři: R. Amthauer, B. Brocke, D. Liepmann, A. Beauducel

Autorka české úpravy: Alena Plháková

Věkové rozpětí: adolescenti a dospělá populace

Využití: diagnostika struktury poznávacích schopností, zejména v oblasti poradenské a školní psychologie, psychologie práce, organizace a řízení, při přijímacích zkouškách na různé typy škol aj.

Administrace: individuální i skupinová, časový limit 77 – 124 minut (podle zvolených modulů)

Metoda kategorie B

Ukázka příručky I-S-T 2000 R

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Nová verze pro Hogrefe Testsystem (HTS)
 

Nová verze I-S-T 2000 R pro HTS je založena na českém standardizačním souboru. Obsahuje automaticky generovanou přehlednou závěrečnou zprávu a nabízí (jako všechny testy v HTS) tyto možnosti:

 • lokální testování na počítači
 • vyhodnocení verze tužka-papír na počítači
 • funkce vzdáleného testování

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupů jednoho zkušebního testování I-S-T 2000 R v HTS.

Charakteristika testu
 

I-S-T 2000 R představuje upravenou a rozšířenou verzi Amthauerova testu I-S-T 70. Zachováno zůstalo šest z původních devíti škál (doplňování vět, analogie, zobecňování, číselné řady, výběr obrazců a úlohy s kostkami). Škála eliminace slova byla vynechána, škály početních úkolů a pamětního učení byly výrazně pozměněny. Přepracovaný test obsahuje dva nové subtesty (úlohy s maticemi a doplňování matematických znamének) a rozšiřující modul – test znalostí. Další novinkou je modulární konstrukce metody, díky které lze administrovat subtesty zaměřené na vybrané poznávací schopnosti. Základní modul zahrnuje devět skupin úloh, s paměťovými subtesty jedenáct, a rozšiřující modul obsahuje test znalostí.

Díky nové, teoreticky fundované a empiricky podložené strukturální koncepci je test určen pro měření následujících poznávacích schopností:

 • Verbální inteligence
 • Numerická inteligence
 • Figurální inteligence
 • Celková úroveň poznávacích schopností
 • Paměť
 • Znalosti (verbálně, numericky a figurálně kódované)
 • Krystalizovaná inteligence
 • Fluidní inteligence

Druhé vydání je rozšířené o nové normy základního modulu, založené na sběru dat v období 2012–2013. Normativní soubor tvořili žáci základních a středních škol od 14 let (orientační normy i pro žáky od 13 let) a absolventi středních škol ve věku 18–33 let v rámci celé České republiky. Velikost souboru umožňuje stanovit reprezentativní normy nejen celého souboru, ale pro muže a ženy zvlášť ve věkové skupině, pro kterou je metoda nejčastěji využívána.

Úplný testový soubor   4950,- Kč   Obj.č. 102
(příručka, 10 ks základní modul - forma A a forma B, 10 ks základní modul - paměť - forma A a forma B, 10 ks rozšiřující modul - forma A a forma B, 30 ks záznamových listů, 30 ks profilu výsledků, 20 ks protokolů, 3 ks šablon - forma A a forma B)
Příručka   1750,- Kč   Obj.č. 102-1
Základní modul - Forma A (10ks)   550,- Kč   Obj.č. 102-2
Základní modul - Forma B (10ks)   550,- Kč   Obj.č. 102-3
Základní modul - Paměť - Forma A (10ks)   350,- Kč   Obj.č. 102-4
Základní modul - Paměť - Forma B (10ks)   350,- Kč   Obj.č. 102-5
Rozšiřující modul - Forma A (10ks)   320,- Kč   Obj.č. 102-6
Rozšiřující modul - Forma B (10ks)   320,- Kč   Obj.č. 102-7
Záznamový list (30ks)   220,- Kč   Obj.č. 102-8
Profil výsledků (30ks)   150,- Kč   Obj.č. 102-9
Protokol (20ks)   70,- Kč   Obj.č. 102-10
Šablony - Forma A (3ks)   260,- Kč   Obj.č. 102-11
Šablony - Forma B (3ks)   260,- Kč   Obj.č. 102-12
Záznamový list - Paměť (30ks)   150,- Kč   Obj.č. 102-13
Základní modul - Forma A - HTS verze (10ks)   550,- Kč   Obj.č. 050-1022
Verze pro HTS 5 440,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).