Off 01

Test štruktúry inteligencie I-S-T 2000 R

Ist sk obalka

1. slovenské vydanie, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2017

Autori: R. Amthauer, B. Brocke, D. Liepmann, A. Beauducel

Autori slovenskej verzie: Vladimír Dočkal, Magdaléna Špotáková a kolektív

Vekové rozpätie: adolescenti a dospelá populácia

Využitie: diagnostika štruktúry poznávacích schopností, najmä v oblasti poradenskej a školskej psychológie, psychológie práce, organizácie a riadenia, pri prijímacích skúškach na rôzne typy škôl ai.

Administrácia: individuálna aj skupinová, časový limit 77 – 124 minút (podľa zvolených modulov)

Metóda kategórie B

Ukážka príručky I-S-T 2000 R

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Nová verzia pre Hogrefe Testsystem (HTS)
 

Nová verzia I-S-T 2000 R pre HTS je založená na slovenskom štandardizačnom súbore. Obsahuje automaticky generovanú prehľadnú správu z vyšetrenia a ponúka (ako všetky testy v HTS) tieto možnosti:
• lokálne testovanie na počítači
• vyhodnotenie verzie ceruzka-papier na počítači
• funkcia vzdialeného testovania (NET TESTING a PORTABLE TESTING)

Môžete si prezrieť (skrátenú) ukážku výstupov jedného skúšobného testovania I-S-T 2000 R v HTS.

Charakteristika testu
 

I-S-T 2000 R je upravenou a rozšírenou verziou Amthauerovho testu I-S-T 70. Z pôvodných deviatich škál ostalo zachovaných šesť (dopĺňanie viet, analógie, generalizácie, numerické rady, skladanie obrazcov a otáčanie kociek). Škála eliminácie bola vynechaná, škály aritmetických úloh a pamäťového učenia boli výrazne zmenené. Prepracovaný test obsahuje dva nové subtesty (matice a matematické znamienka) a rozširujúci modul – test vedomostí. Novinkou je modulárna konštrukcia testu, ktorá umožňuje administrovať subtesty zamerané na vybrané poznávacie schopnosti. Základný modul zahŕňa deväť skupín úloh, s pamäťovými subtestami jedenásť, a rozširujúci modul obsahuje test vedomostí.

Vďaka novej, teoreticky fundovanej a empiricky podloženej štrukturálnej koncepcii je test určený na meranie nasledujúcích poznávacích schopností:
• Verbálna inteligencia
• Numerická inteligencia
• Figurálna inteligencia
• Celková úroveň poznávacích schopností
• Pamäť
• Vedomosti
(verbálne, numericky a figurálne kódované)

Štandardizačný súbor tvorili žiaci základných škôl (orientačné normy pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ) a žiaci stredných škôl (16 – 19 roční) z celej Slovenskej republiky. Súbor (N=749) bol stratifikovaný podľa školského ročníka, rodu, regiónu, veľkosti bydliska, úrovne (stupňa) vzdelávania a odboru vzdelávania. Reprezentatívne populačné normy sú vytvorené pre stredoškolákov a osobitne pre žiakov gymnázií, stredných odborných škôl s maturitou a nematuritných odborov SOŠ. Interpolácia vývinových kriviek dovoľuje predpokladať, že normy pre stredoškolskú populáciu možno použiť aj pri posudzovaní dospelých.

Úplný testový súbor   4950,- Kč   Obj.č. 705
(príručka, 10 ks základný modul - forma A a forma B, 10 ks základný modul - pamäť - forma A a forma B, 10 ks rozširujúci modul - forma A a forma B, 30 ks záznamových hárkov, 30 ks profilu výsledkov, 3 ks šablón - forma A a forma B)
Príručka   1750,- Kč   Obj.č. 705-1
Základný modul - Forma A (10ks)   550,- Kč   Obj.č. 705-2
Základný modul - Forma B (10ks)   550,- Kč   Obj.č. 705-3
Základný modul - Pamäť - Forma A (10ks)   350,- Kč   Obj.č. 705-4
Základný modul - Pamäť - Forma B (10ks)   350,- Kč   Obj.č. 705-5
Rozširujúci modul - Forma A (10ks)   320,- Kč   Obj.č. 705-6
Rozširujúci modul - Forma B (10ks)   320,- Kč   Obj.č. 705-7
Záznamový hárok - Forma A/B (30ks)   220,- Kč   Obj.č. 705-8
Profil výsledkov (30ks)   150,- Kč   Obj.č. 705-9
Šablóny - Forma A (3ks)   260,- Kč   Obj.č. 705-10
Šablóny - Forma B (3ks)   260,- Kč   Obj.č. 705-11
Verze pro HTS 5 440,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).