Off 01

IDS - Inteligenční a vývojová škála pro děti ve věku 5–10 let

Ids obalka

1. české vydání, Hogrefe–Testcentrum, Praha 2013

Autoři: Alexander Grob, Christine S. Meyer a Priska Hagmann-von Arx

Autoři české verze: Dana Krejčířová, Tomáš Urbánek, Jan Širůček a Michal Jabůrek

Využití: Test kognitivních schopností (test inteligence) a celkového vývoje pro vývojovou a pedagogickou psychologii, výchovné a rodinné poradenství, dětskou klinickou psychologii, dětskou psychiatrii a pediatrii

Administrace: Individuální, celková doba administrace: 90–120 minut

Metoda kategorie C

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Upgrade počítačového vyhodnocovacího programu

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír
Charakteristika testu

Test je zaměřen na diagnostiku těchto funkčních oblastí
Kognitivní vývoj: Kognice
Celkový vývoj: Psychomotorika
Sociálně-emoční kompetence
Matematika
Řeč
Výkonová motivace
Doplňkové české subtesty: zařazené do funkční oblasti Verbální myšlení

IDS lze využít např. při diagnostice vysokého nadání, mentální retardace, u dětí s poruchami učení, chování a s emočními poruchami.
Dále očekáváme, že bude orientačně využitelný i pro populaci nezařazenou do našeho standardizačního vzorku (např. cizojazyčné děti a uplatnit jej lze i při práci s dětmi s dětským autismem, Aspergerovým syndromem nebo s jinými vývojovými poruchami).

Původní české normy jsou založeny na reprezentativním vzorku 1461 dětí.

Úplný testový soubor   21000,- Kč   Obj.č. 143
(příručka, 25 ks záznamových listů, 25 ks pracovní list Selektivní pozornost, 25 ks pracovní list Matematika, testovací materiál, počítačový vyhodnocovací program pro Windows - pro využití na více pracovních místech lze program dokoupit samostatně)
Příručka   1500,- Kč   Obj.č. 143-1
Záznamový list (25 ks)   950,- Kč   Obj.č. 143-2
Pracovní list Selektivní pozornost (25 ks)   500,- Kč   Obj.č. 143-3
Pracovní list Matematika (25 ks)   250,- Kč   Obj.č. 143-4
Testovací materiál   16100,- Kč   Obj.č. 143-5
Počítačový vyhodnocovací program pro Windows   800,- Kč   Obj.č. 143-6
Zvlášť lze objednat následující součásti Testovacího materiálu:
Testovací sešit 1 a 2   2900,- Kč   Obj.č. -

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).