Off 01

ISK - Inventář sociálních kompetencí

Isk obalka

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2017

Autor: U. P. Kanning

Autoři české verze: Simona Hoskovcová, Zdeněk Vašek

Věkové rozmezí: dospělá populace a adolescenti od 16 let

Využití: Inventář lze využít při personálním výběru, v rámci rozvoje osobnosti, v profesním poradenství a obecně při diagnostice osobnosti. Použití je možné i ve výzkumu.

Administrace: individuální i skupinová (forma sebehodnocení), doba administrace 10-20 minut (podle zvolené formy)

Metoda kategorie A

Pro tuto metodu není vypsán školicí a výcvikový kurz a je možné ho nahradit Akreditačním kurzem.

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Charakteristika:

Inventář sociálních kompetencí má dlouhou a krátkou verzi. Dlouhá verze (ISK) má 108 položek, krátká verze 33 položek (ISK-K). Testový materiál obsahuje obě verze dotazníku v papírové formě, ke každé verzi existuje vyhodnocovací list pro záznam a integraci hrubých skórů a profily pro grafické zobrazení výsledku. Jak ISK, tak ISK-K pracují na principu sebeposouzení. Položky ISK sytí 17 primárních škál, které můžeme spojovat do 4 sekundárních škál. ISK-K měří výlučně čtyři sekundární škály.

Základní škály metody:

Primární škály: Prosocialita, Převzetí perspektivy, Pluralita hodnot, Ochota ke kompromisu, Naslouchání, Schopnost prosadit se, Ochota ke konfliktu, Extraverze, Rozhodnost, Sebekontrola, Emocionální stabilita, Flexibilita chování, Internalita, Sebeprezentace, Přímá pozornost k sobě, Nepřímá pozornost k sobě, Vnímání osob

Sekundární škály: Sociální orientace, Ofenzivita, Sebeovládání, Reflexibilita

K dispozici jsou normy z původního vydání a orientační normy pro českou populaci.

Úplný testový soubor   3700,- Kč   Obj.č. 205
(příručka, 30 ks dotazníků ISK, 30 ks vyhodnocovacích listů ISK, 30 ks testových profilů ISK, 30 ks dotazníků ISK-K, 30 ks vyhodnocovacích listů ISK-K, 30 ks testových profilů ISK-K, doprovodná publikace Diagnostika sociálních kompetencí)
Příručka   1100,- Kč   Obj.č. 205-1
Dotazník ISK (30 ks)   660,- Kč   Obj.č. 205-2
Vyhodnocovací list ISK (30 ks)   350,- Kč   Obj.č. 205-3
Testový profil ISK (30 ks)   250,- Kč   Obj.č. 205-4
Dotazník ISK-K (30 ks)   400,- Kč   Obj.č. 205-5
Vyhodnocovací list ISK-K (30 ks)   250,- Kč   Obj.č. 205-6
Testový profil ISK-K (30 ks)   250,- Kč   Obj.č. 205-7
Doprovodná publikace DIAGNOSTIKA SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ   500,- Kč   Obj.č. 205-8
Verze pro HTS 5 220,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).