Off 01

Kresba postavy

Podrobná příručka k interpretaci

Bez n zvu

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2011

Autor: Zdeněk Altman

Věkové rozmezí: dětská a dospělá populace

Využití: klinická psychologie

Administrace: individuální

Metoda kategorie A

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír

Z předmluvy PhDr. Markéty Niederlové, Ph.D. a Doc. PhDr. Jiřího Šípka, CSc., Ph.D.:
Svět, ve kterém žijeme, má více tváří. To bereme jako fakt, hovoříme o tom, tvrdíme to.
V psychodiagnostické praxi se s tím setkáváme také. Sbíráme data přesná a bez problému
převoditelná do čísel, ty potom zpracováváme statisticky. Vedle toho se ale současně
setkáme s životními příběhy, s lidskými radostmi a starostmi, které vyžadují spíše naše
pochopení, zhodnocení. A to se také odráží v charakteru psychodiagnostických nástrojů.
Používáme dotazníky, výkonové testy a také metody projektivní. Přes všechny výtky
a psychometrické pochybnosti patří právě projektivní nástroje mezi ty nejpopulárnější.
Řada psychologů a dalších odborníků se v poslední době usilovně snaží postavit projektivní
diagnostiku na pevnější vědecké základy. To vidíme především u Rorschachova
testu a Tématicko apercepčního testu. Vedle nich je mimořádnou oblibou používaná celá
skupina kresebných technik. Jejich jednoduchost prezentace a neinvazivní charakter přispívá
k jejich popularitě. Tím více však musí být psycholog při jejich užití opatrný a kritický
ve svých závěrech. Věříme, že tak tomu bude i v případě předkládané kresby lidské
postavy.

Publikace obsahuje (kromě příloh) následující kapitoly:
Základy práce s kresebnými projektivními metodami, Administrace a způsoby interpretování kresby postavy, Práce s kresbou z výkonnostního hlediska, Formální a obsahová analýza nejdůležitějších znaků na kresbě postavy, Četnost výskytu nejvýznamnějších znaků – orientační normy, Symbolická interpretace a Kresba postavy u dětí.

Kresba postavy   695,- Kč   Obj.č. 148

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).