Off 01

Dotazník motivácie k výkonu - LMI SK

1. slovenské vydanie, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2011

Autori: H. Schuler, M. Prochaska

Preklad a štandardizácia: E. Letovancová, E. Lisá,
K. Hennelová

Vekové rozpätie: od 16 let

Využitie: psychológia práce a organizácie, poradenská
psychológia

Administrácia: individuálna aj skupinová, obvyklé trvanie
vyplnenia dotazníka je približne 30–40 minút

Metoda kategorie A

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Charakteristika testu

LMI je určený na diagnostiku motivácie k výkonu v profesijnom kontexte a skladá sa
zo 170 položiek, ktoré sú priradené 17 škálam (dimenziám):

 • Vytrvalosť
 • Kompenzačné úsilie
 • Dominancia
 • Hrdosť na výkon
 • Angažovanosť
 • Ochota učiť sa
 • Dôvera v úspech
 • Preferencia obťažnosti
 • Flexibilita
 • Samostatnosť
 • Flow
 • Sebakontrola
 • Nebojácnosť
 • Orientácia na status
 • Internalita
 • Súťaživosť
 • Cieľavedomosť
Normy

K dispozícii sú normy pre slovenskú populáciu.

Úplný testový súbor   1750,- Kč   Obj.č. 709
(príručka, 20 ks dotazníkov, 20 ks vyhodnocovacích hárkov, 20 ks testových profilov, vyhodnocovacie šablóny)
Príručka   750,- Kč   Obj.č. 709-1
Dotazník (20 ks)   450,- Kč   Obj.č. 709-2
Vyhodnocovací hárok (20 ks)   130,- Kč   Obj.č. 709-3
Testový profil (20 ks)   130,- Kč   Obj.č. 709-4
Vyhodnocovacie šablóny   350,- Kč   Obj.č. 709-5
Verze pro HTS 5 440,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).