Off 01

MABC-2 - Test motoriky pro děti

Mabc obalka

1. české vydání, Hogrefe – Testcentrum, Praha 2014

Autoři: Henderson, S. E., Sugden, D. A., Barnett, A. L.

Autor české verze: Rudolf Psotta

Věkové rozmezí: od 3 do 16 let

Využití: Hodnocení úrovně motorické způsobilosti, resp. motorického vývoje; identifikace vývojových motorických obtíží, resp. vývojové poruchy pohybové koordinace; klinické vyšetření motoriky; využití především v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství, speciální pedagogiky, klinické a školní psychologie; dále v lékařských klinických oborech, jako je fyzioterapie, pediatrie a dětská neurologie.

Administrace: individuální, čas administrace 20 -40 minut.

Metoda kategorie A

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Pro metodu MABC-2 doporučujeme pro adekvátní interpretaci a využití jejich výsledků absolvování školicího a výcvikového kurzu i absolventům studijního oboru psychologie.

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír

Charakteristika:

Test motoriky pro děti – MABC-2 je standardizovanou zkouškou motoriky. Zahrnuje dva diagnostické přístupy: kvantitativní hodnocení výkonu v pohybových úlohách vztažené k věkovým normám, a kvalitativní hodnocení způsobu provedení pohybových úloh.

Test je určen pro hodnocení úrovně motoriky, a pro identifikaci stupně a charakteru motorických obtíží, resp. vývojové poruchy pohybové koordinace u dětí ve věku 3 až 16 roků. Test obsahuje tři věkové verze – pro věkovou skupinu 3-6 roků, 7-10 roků a 11-16 roků (označené AB1, AB2, resp. AB3). Vychází z behaviorálního pojetí hodnocení motorických funkcí člověka a předpokládá, že úroveň fungování základních motorických funkcí dítěte se odráží ve výstupním výkonu a pozorovatelném způsobu provedení senzomotorických úloh.

Každá věková verze Testu MABC-2 obsahuje osm položek – pohybových úloh. Každá položka je určena pro hodnocení jedné z následujících komponent motorické způsobilosti: komponenta manuální dovednosti (jemné motoriky), komponenta hrubé motoriky a komponenta rovnováhy. Položkové skóry se následně vyhodnocují společně pro zjištění celkového ukazatele úrovně motoriky.

K dispozici jsou nové české normy se standardními a percentilovými hodnotami.

Úplný testový soubor   22600,- Kč   Obj.č. 190
(příručka (pouze ve formátu PDF na CD), záznamové listy (3 sady po 20 kusech), testovací materiál)
Příručka (pouze ve formátu PDF na CD)   950,- Kč   Obj.č. 190-1
Záznamové listy (3 sady po 20 kusech)   1800,- Kč   Obj.č. 190-2
Testovací materiál   19450,- Kč   Obj.č. 190-3

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).