Off 01

MMPI®-2 - Minnesota Multiphasic Personality Inventory®-2

Mmpi

Druhé rozšířené vydáni, Testcentrum, Praha 2013

Autoři: James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D.
Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D.
W. Grant Dahlstrom, Ph.D.and Beverly Kaemmer, Coordinator for the Press

Autor české verze: K. Netík
Autor PC verze: Z. Kojzar odborná podpora programu MMPI-2
Věkové rozmezí: adolescenti a dospělá populace
Využití: MMPI-2 je širokospektrální test sloužící ke zjišťování důležitých vlastností osobnosti a psychických poruch. Využívá se nejen v klinické praxi, ale je i významnou screeningovou metodou pro vyhledávání patologických rysů (např. ve výběrových řízeních pro významné pozice atd.)
Administrace: individuální i skupinová, verze tužka-papír
s vyhodnocením prostřednictvím skórovacího programu pro Windows

Metoda kategorie C

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Využití
 

MMPI-2 je širokospektrý test sloužící ke zjišťování důležitých vlastností osobnosti a psychických poruch.

Využívá se nejen v klinické praxi, ale je i významnou screeningovou metodou pro vyhledávání patologických rysů (např. ve výběrových řízeních pro významné pozice atp.)

Charakteristika testu

Test je tvořen dotazníkem s 567 položkami, které sytí tyto škály MMPI-2:
• Standardní validizační a klinické škály
Restrukturované klinické (RC) škály
• Nové validizační škály
• Harrisovy – Lingoesovy subškály
• Si subškály
• Obsahové škály
• Wiener – Harmonovy subškály odrážející intenzitu příznaku (výrazná x lehká)
• Škály psychopatologie osobnosti
• Poruchy regulace chování
• Doplňkové škály – osobnostní charakteristiky

Skóry a profily jsou založeny na zdokumentovaných národních normách. Obsáhlé informace o významu jednotlivých škál a konfigurací profilu sloužící k interpretaci výsledků se opírají o dlouhodobý výzkum.

Vyhodnocení testu bylo vyvinuto s počítačovým skórovacím programem. Tento program poskytuje základní informace nutné k interpretaci (indexy, kódové profily apod.).

Doba administrace je 1-2 hodiny, přepis Záznamového listu do elektronické podoby cca 10 minut.

Program pro WIN vyžaduje počítač PC kompatibilní minimálně s procesorem řady 486, operačním systémem Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8,Windows 10, jednotku CR-ROM a nainstalované ovládání myší.
Předpokladem správné instalace je instalování ovladačů pro HW klíč s právy administrátora počítače !


Všem uživatelům původní verze, kteří si objednají tuto novou verzi, nabízíme
možnost převodu nevyčerpaných kreditů.
Pokud vrátíte původní HW klíč zároveň s objednávkou nové verze, odečteme
Vám z fakturované ceny částku za nevyčerpané kredity (12 Kč za jeden kredit).

Uživatelé nové verze si mohou dokoupit kredity formou výměny HW klíče nebo zakoupením nového HW klíče.


Úplný testový soubor   12000,- Kč   Obj.č. 186
(příručka, 10 ks dotazníků, 30 ks záznamových listů, počítačový program pro Windows včetně 500 opakování vyhodnocení testu)
Příručka   1100,- Kč   Obj.č. 186-1
Dotazník (10 ks)   800,- Kč   Obj.č. 186-2
Záznamový list (30 ks)   200,- Kč   Obj.č. 186-3
 
Dalších 500 opakování počítačového vyhodnocení testu   6000,- Kč   Obj.č. 186-4
(při vrácení původního HW klíče)
 
Nový HW klíč + dalších 500 opakování počítačového vyhodnocení testu   8100,- Kč   Obj.č. 186-5
 

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).