Off 01

MSCEIT – Test emoční inteligence

Msceit obalka

Autoři: J. D. Mayer, P. Salovey, D. R. Caruso

Autoři české verze: Pavel Humpolíček, Alena Slezáčková

Hogrefe – Testcentrum, Praha 2012

Věkové rozmezí: adolescenti od 16 let a dospělá populace

Využití: test emoční inteligence; využití v oblasti organizační, vzdělávací, klinické, zdravotní nebo výzkumné; metoda je určena pro psychology, psychiatry, specialisty pro výběr a rozvoj lidských zdrojů, lékaře, sociální pracovníky a kariérní poradce

Administrace: individuální i skupinová, čas administrace 30-45 minut

Metoda kategorie A

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.

Pro metodu MSCEIT doporučujeme pro adekvátní interpretaci a využití jejich výsledků absolvování školicího a výcvikového kurzu i absolventům studijního oboru psychologie.

Ukázka příručky MSCEIT

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupů jednoho zkušebního testování MSCEIT v HTS.

Charakteristika testu
 
MSCEIT je test k měření schopností, které dohromady utvářejí emoční inteligenci. Poskytuje informace o dovednostech ve čtyřech oblastech:

1. Vnímání emocí – schopnost rozpoznávat emoce
2. Využití emocí – schopnost vzbuzovat emoce a využít je k zefektivnění kognitivních procesů
3. Porozumění emocím – schopnost porozumět jednoduchým i složitým emocím
4. Řízení emocí – schopnost řídit a regulovat emoce u sebe i druhých
Hlavní skóry, jež se u MSCEIT počítají, jsou souhrnný skór EQ, dva oblastní skóry, čtyři složkové skóry a osm skórů jednotlivých subtestů.

MSCEIT je metoda je administrována a vyhodnocována prostřednictvím HTS. Pro administraci ve formě tužka-papír a následný přepis do HTS nabízíme také tištěné Testovací sešity a Záznamové listy. Vyhodnocení je možné pouze v počítačovém systému HTS.

Z vyhodnocení testu MSCEIT v HTS lze vypracovat výsledné zprávy, podklady poskytuje počítačové vyhodnocení na těchto úrovních:
Osobní souhrnná zpráva (report), Testový profil, Přehled škál, Skórování položek a Statistika odpovědí.

Na základě těchto počítačových výstupů, které jsou editovatelné v textových editorech, je možno vytvořit závěrečné zprávy jak pro testovanou osobu, tak pro různé úrovně předávání a zpracování výsledků. Systém také umožňuje grafické vizualizace všech výsledků a přenos těchto vizualizací do závěrečných zpráv. Systém také nabízí možnost porovnání výsledků z více testování.

MSCEIT - Příručka   750,- Kč   Obj.č. 050-1422
MSCEIT - Testovací sešit (15 ks)   850,- Kč   Obj.č. 050-1423
MSCEIT - Záznamový list (30 ks)   250,- Kč   Obj.č. 050-1424
Verze pro HTS 5 440,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).