Off 01

NEO pětifaktorový osobnostní inventář

(podle NEO Five-Faktor inventory P. T. Costy a R. R. McCraee)

Neo

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2001

Autoři: M. Hřebíčková a T. Urbánek

Využití: Mládež a dospělí. Využití v klinické psychologii, studijním poradenství, profesním poradenství, psychologii organizace a pro výzkumné účely. Individuální i hromadná administrace.

Metoda kategorie B

Ukázka příručky NEO-FFI

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

NEO-FFI pro HTS je založena na revizi, obsahující nové a rozšířené normy. Nová verze pro HTS obsahuje i automaticky generovanou přehlednou závěrečnou zprávu a umožňuje (jako všechny testy v HTS):

  • lokální testování na počítači
  • vyhodnocení verze tužka-papír na počítači
  • vzdálené testování

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupů jednoho zkušebního testování NEO-FFI v HTS.

Charakteristika testu
 

Test se řadí mezi vícerozměrné inventáře postavené na pětifaktorovém modelu osobnosti, který vychází z faktorové analýzy lexika přirozených jazyků (přídavných jmen používaných k popisu osobnosti).

Metoda zjištuje míru individuálních odlišností a poskytuje údaje o pěti obecných dimenzích osobnosti

- Neuroticismus
- Extraverze
- Otevřenost vůči zkušenostem
- Přívětivost
- Svědomitost

(tzv. Velká pětka, Big Five). Respondenti odpovídají na celkem 60 položek, 12 pro každou škálu.

České vydání testu je původním autorským dílem M. Hřebíčkové a T. Urbánka. Obsahuje rozsáhlou teoretickou část, která uvádí do problematiky i čtenáře setkávajícího se s daným tématem poprvé a empirickou část s výsledky několika výzkumných studií realizovaných v České republice na vzorku více než 2000 osob. Tyto výsledky dokládají, že lze inventář, původně vytvořený ve Spojených Státech, úspěšně použít i u české populace.

Administrace

Doba administrace je přibližně 10 minut.

Úplný testový soubor   1290,- Kč   Obj.č. 106
(příručka, 50 ks inventářů, skórovací šablona)
Příručka   850,- Kč   Obj.č. 106-1
Inventář (50 kusů)   500,- Kč   Obj.č. 106-2
Skórovací šablona   120,- Kč   Obj.č. 106-3
Verze pro HTS 5 220,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).