Off 01

NEO päťfaktorový osobnostný inventár

(podľa NEO Five Factor Inventory P. T. Costu a R. R. McCraeho)

Neoffisk

1. slovenské vydanie, Testcentrum-Hogrefe, Praha, 2007

Autori: Imrich Ruisel, Peter Halama

Použitie: inventár je možné použiť na diagnostiku základných osobnostných faktorov u adolescentov od 15 rokov a dospelých. Je využiteľný v poradenstve, klinickej a školskej psychológii, pri diagnostike v personálnej sfére, ako aj vo výskume osobnosti

Administrácia: skupinová aj individuálna, testovanie trvá
10–15 minút

Metoda kategorie B

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír
Charakteristika testu

Inventár je jedným z najpoužívanejších osobnostných dotazníkov na diagnostiku faktorov tzv. Veľkej päťky. Tento prístup v rámci psychológie osobnosti čerpá z lexikálnej analýzy, t.j. hľadaní významných osobnostných dimenzií na základe faktorovej analýzy prídavných mien identifikovaných v slovníkoch. Inventár zisťuje úroveň jednotlivca v piatich osobnostných vlastnostiach: neurotizmus, extraverzia, otvorenosť voči zážitkom, svedomitosť a prívetivosť. Respondent počas administrácie odpovedá na 60 položiek, 12 pre každý faktor.

Slovenský manuál inventára je pôvodným autorským dielom I. Ruisela a P. Halamu. Skladá sa z dvoch základných častí. Teoretická časť oboznamuje čitateľov s teoretickým základom inventára, popisom faktorov a doterajšími zahraničnými a domácimi výskumami v oblasti piatich veľkých faktorov. V ďalšej časti sú analyzované psychometrické vlastnosti slovenskej verzie inventára. V tejto časti sú realizované slovenské normy na výbere 1079 osôb. Manuál tiež obsahuje návod na administráciu a interpretáciu výsledkov.

Administrácia

Skupinová aj individuálna, testovanie trvá 10-15 minút.

Úplný testový súbor   1290,- Kč   Obj.č. 703
(príručka, 50 ks inventárou, skórovacia šablóna)
Príručka   850,- Kč   Obj.č. 703-1
Inventár (50 ks)   500,- Kč   Obj.č. 703-2
Skórovacia šablóna   120,- Kč   Obj.č. 703-3

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).