Off 01

NEO osobnostní inventář-3

(podle NEO-PI-3 P. T. Costy a R. R. McCraee)

Neo pi 3 obalka

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2016

Autoři české verze: M. Hřebíčková, M. Jelínek

Věkové rozmezí: adolescenti a dospělá populace

Využití: v psychologii práce a organizace, v poradenské i klinické psychologii, v psychiatrii a ve výzkumu

Administrace: individuální i skupinová, doba administrace inventáře přibližně 45 minut

Metoda kategorie B

Právě vyšla nová metodická studie o metodě

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Charakteristika metody

Inventář představuje autorizovaný český překlad třetí revize NEO Personality Inventory – 3 (NEO-PI-3), vícedimenzionálního osobnostního inventáře Costy a McCraee. Revize spočívá v reformulaci 37 položek s cílem jejich snadnějšího porozumění především mladšími respondenty a respondenty s nižším vzděláním.

Zjišťuje pět obecných a široce pojatých dimenzí osobnosti

- neuroticismus (N)
- extraverzi (E)
- otevřenost vůči zkušenosti (O)
- přívětivost (P)
- svědomitost (S)

reprezentovaných 30 dílčími charakteristikami (subškálami), 6 pro každou z pěti dimenzí.

NEO-PI-3 je vydán v české verzi pouze pro sebeposouzení.

Stejně jako NEO-PI-R i NEO osobnostní inventář-3 (NEO-PI-3) obsahuje 240 položek, 48 položek pro každou škálu, jež se dále dělí do 6 subškál, každá subškála obsahuje 8 položek. Normy české verze byly vytvořeny na základě nové standardizace z roku 2015.

NEO-PI-3 lze použít v psychologii práce a organizace, v poradenské i klinické psychologii, v psychiatrii a ve výzkumu. Jeho použití je výhodné v případech, kdy jsou žádoucí údaje o podrobném profilu osobnosti.

Úplný testový soubor   3500,- Kč   Obj.č. 193
(příručka, 5 ks seznam položek - forma S, 30 ks záznamových listů, 10 ks vyhodnocovacích listů - forma S1, 10 ks vyhodnocovacích listů - forma S2, 10 ks vyhodnocovacích listů - forma S3, 30 ks NEO souhrn)
Příručka   1500,- Kč   Obj.č. 193-1
Seznam položek - Forma S (5 ks)   350,- Kč   Obj.č. 193-2
Propisovací záznamový list (30 ks)   750,- Kč   Obj.č. 193-3
Vyhodnocovací list - Forma S1 (10 kusů)   350,- Kč   Obj.č. 193-4
Vyhodnocovací list - Forma S2 (10 kusů)   350,- Kč   Obj.č. 193-5
Vyhodnocovací list - Forma S3 (10 kusů)   350,- Kč   Obj.č. 193-6
NEO souhrn (30 ks)   150,- Kč   Obj.č. 193-7
 
Záznamový list pro přepis do elektronické verze (30 ks)   150,- Kč   Obj.č. 193-8/127-10
Verze pro HTS 5 440,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).