Off 01

NEO osobnostní inventář

(podle NEO-PI-R P. T. Costy a R. R. McCraee)

Neopir

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2004

Autor české verze: M. Hřebíčková

Věkové rozmezí: adolescenti a dospělá populace

Využití: v poradenské a klinické psychologii, v psychiatrii, psychologii práce a ve výzkumu

Administrace: individuální i skupinová, doba zpracování inventáře přibližně 45 minut

Metoda kategorie B

Pro tuto metodu je vypsán jako školicí a výcvikový kurz Akreditační kurz.

Ukázka příručky NEO-PI-R

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Můžete si prohlédnout (zkrácenou) ukázku výstupů jednoho zkušebního testování NEO-PI-R v HTS.

 
Charakteristika testu
 

Inventář představuje autorizovaný český překlad revidované verze NEO Personality Inventory (NEO-PI-R), vícedimenzionálního osobnostního inventáře Costy a McCraee.

Zjišťuje pět obecných a široce pojatých dimenzí osobnosti

- neuroticismus (N)
- extraverzi (E)
- otevřenost vůči zkušenosti (O)
- přívětivost (P)
- svědomitost (S)

které reprezentuje 30 dílčích charakteristik (6 pro každou z pěti dimenzí). Jednotlivé subškály obsahují 8 položek, 48 položek je určeno pro měření každé škály, inventář obsahuje celkem 240 položek.)
 

NEO osobnostní inventář lze použít pro dva druhy posouzení, jednak pro sebeposouzení (Forma S) a posouzení jiné osoby (Forma J), jejíž položky jsou naformulovány ve 3. osobě. Formu J lze použít pro posuzování žen nebo mužů (manželské páry, příbuzní, přátelé, známí, experti -např. terapeuti). Použití Formy J se jeví jako obzvláště vhodné v případech, že chceme ověřit validitu sebeposouzení.

Na položky inventáře se odpovídá na pětibodové likertovské škále vymezené vůbec nevystihuje – spíše nevystihuje – neutrální – spíše vystihuje – úplně vystihuje.
 

NEO pětifaktorový inventář byl vytvořen na základě pětifaktorového modelu osobnosti (Big Five). Na základě sebeposouzení a/nebo posouzení prováděném druhými se osobnostní charakteristiky opakovaně seskupují do pěti na sobě nezávislých dimenzí.

Revidovaná verze NEO osobnostního inventáře (NEO-PI-R) obsahuje 240 položek, 48 položek pro každou škálu, jež se dále dělí do 6 subškál, každá subškála obsahuje 8 položek. Normy české verze byly vytvořeny na základě reprezentativního standardizačního souboru 2300 respondentů, kteří provedli sebeposouzení a 910 posouzení, provedených jinou osobou.

NEO normy – soubor nezaměstnaných v Moravskoslezském kraji, zpracoval PhDr. Zdeněk Stolař

NEO osobnostní inventář lze použít v klinické praxi, poradenské a pracovní psychologii a ve výzkumech. Jeho použití je výhodné v případech, kdy jsou žádoucí údaje o podrobném profilu osobnosti.

Úplný testový soubor   3550,- Kč   Obj.č. 127
(příručka, 5 ks seznam položek - forma S, 2 ks seznam položek - forma J, 30 ks propisovacích záznamových listů, 5 ks vyhodnocovacích listů - forma S1, 5 ks vyhodnocovacích listů - forma S2, 5 ks vyhodnocovacích listů - forma J, 30 ks NEO souhrn)
Příručka   1700,- Kč   Obj.č. 127-1
Seznam položek - Forma S (5 ks)   350,- Kč   Obj.č. 127-2
Seznam položek - Forma J (2 ks)   170,- Kč   Obj.č. 127-3
Propisovací záznamový list (30 ks)   750,- Kč   Obj.č. 193-3
Vyhodnocovací list - Forma S1 (5 ks)   160,- Kč   Obj.č. 127-5
Vyhodnocovací list - Forma S2 (5 ks)   160,- Kč   Obj.č. 127-6
Vyhodnocovací list - Forma J (5 ks)   160,- Kč   Obj.č. 127-7
NEO souhrn (30 ks)   110,- Kč   Obj.č. 127-8
 
Záznamový list pro přepis do elektronické verze (30 ks)   150,- Kč   Obj.č. 127-10/193-8
Verze pro HTS 5 440,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).