Off 01

Hareho škála psychopatie - PCL-R, 2. vydání

Hare obalka

1. české vydání, Hogrefe-Testcentrum, Praha 2014

Autor: Robert D. Hare

Autoři české verze: Radek Ptáček, Hana Kuželová, Michaela Borovanská, Adéla Rudá

Využití: Hodnocení psychopatie dospělé populace ve výzkumu, klinické a forenzní praxi, metoda využívá semistrukturovaného rozhovoru a dostupných informací.

Administrace: individuální

Metoda kategorie B

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír
Charakteristika testu
 

Hareho škála psychopatie – PCL-R je metoda považovaná za „zlatý standard“ v oblasti hodnocení psychopatie. Jedná se o klinickou škálu pro hodnocení psychopatie, kde každá z dvaceti položek je ohodnocena dle specifických skórovacích kritérií na základě informací získaných ze semistrukturovaného rozhovoru s posuzovaným a z dalších zdrojů, například spisové dokumentace.

PCL-R není sebeposuzovací škálou, výsledek tedy není založen přímo na jednotlivých odpovědích posuzovaného na otázky, ale hodnocení provádí kvalifikovaný a proškolený odborník. Metoda je určena pro použití ve forenzní, klinické, ale též penitenciární oblasti. Vzhledem k mimořádnému množství studií umožňuje využití získaných výsledků pro empiricky podložené rozhodování v řadě specifických oblastí, jako je například nebezpečnost osoby, pravděpodobnost výskytu budoucího násilí, pravděpodobnost výskytu násilí v nápravném/léčebném zařízení, prognóza resocializace a jiné. Výhodou metody je, že se těší poměrně velkému zájmu odborníků a počet konkrétních aplikovaných studií každým rokem narůstá, čímž se možnosti jejího využití neustále rozšiřují.

Úplný testový soubor PCL-R obsahuje vedle příručky také hodnotící příručku a veškeré další spotřební materiály potřebné k administraci PCL-R: Průvodce rozhovorem a skórovací list s profilem.

Úplný testový soubor   2250,- Kč   Obj.č. 198
(příručka, hodnotící příručka, 25 ks průvodce rozhovorem, 25 ks skórovací list s profilem)
Příručka   900,- Kč   Obj.č. 198-1
Hodnotící příručka   450,- Kč   Obj.č. 198-2
Průvodce rozhovorem (25 ks)   800,- Kč   Obj.č. 198-3
Skórovací list s profilem (25 ks)   150,- Kč   Obj.č. 198-4

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).