Off 01

Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2

Jak vnímám sám/sama sebe

Piers harris 2

1. české vydání, Hogrefe-Testcentrum, Praha 2015

Autoři: Ellen V. Piers, David S. Herzberg
Autoři české verze: Radko Obereignerů a kol.

Využití: Dotazník sebepojetí dětí a adolescentů Piers-Harris 2 je 60-ti položkový sebehodnotící dotazník s podtitulem Jak vnímám sám/sama sebe. Česká standardizace je určena pro děti a adolescenty ve věku od 9 let do 18 let.

Položky dotazníku Piers-Harris 2 zahrnují výroky, které popisují, jak lidé mohou vnímat sami sebe. Respondenti volí mezi možnostmi ano a ne podle toho, zda se na ně výrok vztahuje. Pro administraci lze využít jak verzi tužka papír (vyhodnocení usnadňuje propisovací dotazník), připravujeme také elektronickou verzi.

Administrace trvá většině respondentů 10–15 minut.

Metoda kategorie A

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír

Dotazník Piers-Harris 2 je využitelný v jakémkoliv výzkumném, vzdělávacím, poradenském anebo klinickém prostředí, kde je potřeba získat kvantitativní hodnocení sebepojetí dítěte. Vzhledem ke snadné skupinové administraci lze dotazník jednoduše využít jako screeningový nástroj ve školních třídách ke zjištění, kterým dětem by mohlo prospět další psychologické vyšetření. Dotazník Piers-Harris 2 mohou administrovat a vyhodnocovat učitelé a jiní odborníci z nepsychologických profesí, závěrečná zodpovědnost za využití a interpretaci je však na psychologovi s dostatečným výcvikem v psychologickém vyšetřování.

Úplný testový soubor   1700,- Kč   Obj.č. 195
(příručka, 25 ks dotazníků, 25 ks testových profilů)
Příručka   800,- Kč   Obj.č. 195-1
Dotazník (25 kusů)   750,- Kč   Obj.č. 195-2
Testový profil (25 kusů)   200,- Kč   Obj.č. 195-3

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).