Off 01

PSSI - Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti

Pssi

1. české vydání, Testcentrum, Praha 2002

Autoři: Julius Kuhl, Miguel Kazén

Přeložil a upravil: Josef Švancara

Věkové rozpětí: adolescenti a dospělá populace

Využití: klinická psychologie, psychologie práce a organizace, poradenská psychologie

Administrace: individuální i skupinová, čas není omezený, obvyklá doba vyplnění dotazníku je asi 40 minut

Metoda kategorie B

Ukázka příručky PSSI

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

Charakteristika testu
 

Sebeposuzovací inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti PSSI kvantifikuje relativní vyhraněnost osobnostních stylů, chápaných jako nepatologické varianty poruch osobnosti, jak jsou popsány v psychiatrických diagnostických manuálech (DSM-III-R, DSM-IV, ICD-10). Dotazník obsahuje 140 položek, které se vztahují ke 14 škálám.

V návaznosti na taxonomie osobnosti v psychiatrických diagnostických manuálech (ICD-10 a DSM-IV) byly zavedeny typologické klasifikace, které se na rozdíl od běžných osobnostních testů neorientují v první řadě na psychometrická kritéria (např. kovariance rysů, faktorová homogenita), nýbrž na klasické klinické kategorie, zvláště na psychoanalytické interpretační modely. PSSI se opírá o předpoklad, že ke každé z klinických kategorií poruch existuje analogický osobnostní styl. Příslušná porucha skýtá zajímavou heuristickou výchozí základnu pro měření každého stylu: pomáhá identifikovat „jádro konstruktu“ odpovídající nepatologické osobnostní dimenzi. Tato výchozí základna pro konstrukci PSSI se opírá o předpoklad, že patologické vystupňování dává zvláště zřetelně vyniknout podstatným určujícím rysům určitého fenoménu.

Úplný testový soubor   1750,- Kč   Obj.č. 110
(příručka, 25 ks dotazníků, 25 ks testových profilů, skórovací šablony)
Příručka   750,- Kč   Obj.č. 110-1
Dotazník (25 ks)   550,- Kč   Obj.č. 110-2
Testový profil (25 ks)   130,- Kč   Obj.č. 110-3
Skórovací šablony   330,- Kč   Obj.č. 110-4
Verze pro HTS 5 440,- Kč více…

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).