Off 01

Rorschachův test

Rorschach

Původní vydání
Autor: H. Rorschach

Administrace: individuální, pouze standardní (tužka-papír) verze

Metoda kategorie C

K metodě je vypsán Školicí a výcvikový kurz.


INFORMACE O AUTENTICITĚ TABULÍ

These are the only Rorschach® Test plates authorized by the International Society of the Rorschach and Projective Methods (ISR) for use in Rorschach diagnostics. They are produced exclusively by us, Hogrefe AG, Switzerland (formerly Verlag Hans Huber).

Tuto metodu nabízíme ve variantách:

  • verze tužka-papír

K metodě nabízíme také RORSCHACH – Praktická příručka a Komprehensivní systém J. E. Exnera, Jr.

Kolem roku 1911 začal Hermann Rorschach s vývojem svého projektivního testu založeného na interpretaci symetrických skvrn. Svůj postup označil jako diagnostický experiment založený na vnímání: předkládané nestrukturované podněty vyvolávají u vyšetřované osoby vzpomínkové představy, které jsou spojeny s aktuálními pocitovými komplexy. Na základě vlastních výzkumů uzavřel Rorschach, že z toho, jak osoba interpretuje tyto podněty, lze zpětně usuzovat na strukturu a dynamiku lidské osobnosti.

Rorschachův test je v současnosti široce rozšířenou psychodiagnostickou metodou, která je využívána zejména v klinické psychologii. Vyhodnocení probíhá na obsahové a formální rovině. Rorschach osobně přikládal důležitost především formálnímu aspektu vyhodnocení (interpretace celku nebo detailů, upřednostnění barvy, tvaru nebo pohybu, obsah a originalita interpretace). Pro stanovení psychogramu se dále využívá počet interpretací, sled způsobů apercepce, typ prožívání, obvyklé nebo originální odpovědi atd. Závěrečné obsahově analytické zhodnocení je hlubinně psychologicky orientované.

Testovací materiál je tvořen deseti standardními tabulemi. Aplikace testu není nijak věkově ani časově omezená.

Skupina Hogrefe, jejímž členem je i Verlag Hans Huber, je již od roku 1920 vydavatelem Rorschachova testu a doprovodné publikace Psychodiagnostik. Když byly inkoustové skvrny, které Hermann Rorschach navrhl a vytvořil, tištěny poprvé, vyvinul ve spolupráci s Verlag Hans Huber speciální tiskové postupy a techniky pro dosažení přesné barevnosti a odstínů, které test vyžadoval. A stejně tak až do současnosti každý dotisk tabulí vyžaduje enormní péči a technickou odbornost. Jak zkušení uživatelé Rorschachova testu vědí, přesné barvy a odstíny inkoustových skvrn včetně jejich konzistentního provedení, neměnného po dobu mnoha desítek let, patří k jeho základním charakteristikám. A to charakteristikám nezbytným nejen pro validitu a reliabilitu testu, ale i pro jeho renomé. Mnozí odborníci odhadují, že v celé psychologii nebyla žádná jiná metoda předmětem většího počtu vědeckých prací a že žádný jiný test nebyl administrován většímu počtu lidí na celém světě, než právě Rorschachův test.

Ve spolupráci s Mezinárodní společností pro Rorschacha a projektivní metody (ISR) budeme i nadále produkovat tabule Rorschachova testu, založené na tomto vysoce specializovaném, historickém know-how a na informacích obsažených v rozsáhlém archivu originálních dokumentů a pokynů od Hermanna Rorschacha. Přísné kontroly zajišťují, že tabule vyrobené dnes mají přesně stejnou kvalitu a vzhled, jako když Herrmann Rorschach sám dohlížel na jejich výrobu.
Bez těchto historických a technických znalostí není možné produkovat standardizované tabule, které jsou nezbytné pro spolehlivé a opakovatelné testování. Z tohoto důvodu pouze původní tabule označené Rorschach® Test, vydávané společností Hogrefe, jsou jediné, které ISR schválila pro práci s Rorschachovým testem.

Tabule   2950,- Kč   Obj.č. 099

 

Přejít na stránku on-line objednávky >>

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

K ceně objednaného zboží připočítáváme poštovné a balné (v ČR ve výši 180,- Kč, na Slovensko ve výši 490,- Kč).
Fakturu za objednané zboží vystavujeme v Kč, pro objednávky ze Slovenska v Eur (s platbou na náš účet vedený u ČSOB na Slovensku).
Pokud si přejete vystavit fakturu bez DPH, prosíme o zaslání kopie o registraci k DPH v SR (Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty).

Výhradním distributorem Rorschachova testu pro ČR je HOGREFE-TESTCENTRUM, s.r.o.


Další materiály k Rorschachově testu z nabídky Testzentrale Bern:

Příručka (německy – H. Rorschach : Psychodiagnostik) Objednací číslo 03 029 01 1600,- Kč
Příručka (anglicky – H. Rorschach : Psychodiagnostics) Objednací číslo 97 000 86 1600,- Kč
Záznamový list (100 ks) Objednací číslo 03 029 03 800,- Kč
Davisovy lokalizační tabulky Objednací číslo 03 029 04 1290,- Kč
Bohmovy lokalizační tabulky Objednací číslo 03 029 10 950,- Kč

Tyto doplňkové materiály nelze objednat pomocí on-line objednávky, v případě zájmu prosíme o zaslání objednávky
e-mailem – info@testcentrum.cz, faxem – 241 443 511 nebo poštou na naši adresu.